Vi får til mer sammen

I den nye kommunen Sandefjord er tre gamle kommunevåpen havnet på museum. I stedet er det kommet et nytt og enkelt Sandefjord-våpen med godt gjenkjennelig hvalfangermotiv. (Foto: Eie Sandefjord).

Kommunesammenslåing: Vi får til mer sammen enn hver for oss. Kommuner over hele landet har startet prosessen med å slå seg sammen med nabokommunene for å skape større enheter som i fellesskap kan få til mer. Også på VA-sektoren.

Først ut i kommunesammenslåingen var kommunene Sandefjord/Stokke/Andebu. Disse tre slo seg sammen i januar 2017 under samme navn: Sandefjord, og er nå Vestfolds største kommune med 62000 innbyggere.

– Ja, vi var først ute, men de andre vestfoldkommunene er kommet etter på løpende bånd, forklarer Arne Johnsen som er leder for Sandefjords kommunaltekniske seksjon.

Til kommuner som fortsatt teller på knappene om de skal slå seg sammen med naboen, har sjefen for Kommunalteknisk Seksjon i nye Sandefjord kommune ett enkelt tips: Sett i gang!

– Fra de 12 kommunene vi hadde i utgangspunktet, er det nå blitt seks. Fem av dem bykommuner pluss en kommune som består av tidligere Nøtterøy og Tjøme som er gått sammen under kommunenavnet Færder Kommune. Jeg synes dette egentlig er en ganske naturlig og logisk utvikling og at sammenslåingene er svært fornuftige – ikke minst når det gjelder de kommunaltekniske tjenestene. Særlig de små kommunene tror jeg har stort utbytte av at det skapes større enheter med bredere kompetanse. I mange småkommuner var det slik at et par-tre ingeniører skulle holde orden på alt fra renseanlegg og drikkevannstilførsel til veiplaner og bygningstekniske spørsmål. Det nytter ikke å holde på slik.  Derfor har da også samarbeid mellom store og små kommuner pågått gjennom mange år. Vi kjenner hverandre godt og kan utnytte kompetansen på tvers av gamle kommunegrenser og nå – etter sammenslåingen – foretar vi selvsagt en samlokalisering slik at samarbeidet blir enda tettere og mer effektivt. I teknisk etat er vi nå rundt 20 fagfolk.  Vann- og avløpsenheten alene har 10 medarbeidere som steller med renseanlegg, drikkevann og avløp og vedlikeholder og planlegger videre utvikling.

 

Så i den nye Sandefjord kommunen er kommunalteknisk sjef godt fornøyd?

– Ja, absolutt! Dette måtte komme og dette er riktig vei å gå. Skal vi øke kompetansen og den faglige utvikling innen de tekniske områdene, er det helt nødvendig at vi skaper større enheter med bredere kompetanse. Da får vi flinkere folk og vi trekker til oss større kompetanse fra arbeidsmarkedet.

Johnsen begynte i Sandefjord kommune så sent som i 2015 og har erfaring fra store og små tekniske miljøer andre steder i Vestfold.

– Nå er samlokalisering og organisering et hovedtema for oss og selvsagt opplever vi da plassmangel i lokalene i Sandefjord, men dette er et håndterbart problem. Vi etablerer flere nøkkelpunkter for å være kloss på den infrastrukturen vi bygger opp slik at vi får kort vei til renseanlegg og rørgater for de som jobber i felten, og det meste av denne lokaliseringsjobben er allerede gjort.

Så ditt råd til kommuner som fortsatt sitter på gjerdet og vurderer sammenslåing er? Sett i gang!

 

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp