Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Folkehelseinstituttet har et bredt faglig miljø for rådgivining, utbruddsoppklaring og forskning innenfor drikkevannsfeltet og er nå i gang med en nasjonal undersøkelse hvor mange som blir magesyke av drikkevannet, forklarer Camilla Svendsen.

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

– Vi er spente på hva vi finner, for dette er faktisk den første undersøkelsen i sitt slag i Norge, sier Camilla Svendsen som er forsker og prosjektleder for «Drikkvannsstudien» som allerede er i gang og der de første resultatene vil begynne å komme inn rundt nyttår i år.

– Jeg tror at jeg i forkant av resultatene, vil spå at vi finner at norsk drikkevann i hovedsak er godt og trygt å drikke. Likevel forventer vi å finne at flere tusener nordmenn blir syke av drikkevannet hvert år. Dette fordi vi vet at det forekommer vannbårne sykdomsutbrudd hvert år til tross for forebyggende tiltak. I tillegg, tror vi at det er store mørketall ettersom folk flest ikke går til lege ved forbigående magesyke og fordi små utbrudd er vanskelige å oppdage. Svaret på nøyaktig hvor mange som blir syke av drikkevannet hvert år, vil vi få svar på når Drikkevannsstudien er gjennomført.

 

I Sverige har det nylig blitt gjennomført en kartleggingsstudie av hvor mange som blir syke av drikkevannet. Der fant de at hver person i gjennomsnitt blir syk hvert 40. ende år som følge av drikkevannet. Det vil si at hvis man blir 80 år så vil man i gjennomsnitt ha blitt magesyk to ganger i livet på grunn av drikkevannet. Vi vet ikke om vi vil få lignende resultat for Norge, men dersom de svenske resultatene er representative for Norge, så vil det tilsvare at rundt 130 000 personer i Norge blir magesyke av drikkevannet hvert år.

– Men dette er jo veldig omtrentlig og et dårlig fundament for tiltak, mener Svendsen. Vi går ut med en spørreundersøkelse som gjennomføres av Norsk Gallup. Dette blir en nasjonal undersøkelse der vi vil få nærmere 9000 nordmenn til å svare på tilsendte skjemaer hver måned. Vi har med forbrukere som får vannet fra kommunale og private vannverk i ulike størrelser. Mer enn halvparten av disse er allerede i gang med besvarelser og rapporter, så om et drøyt år vil vi begynne å se holdbare, troverdige resultater.

Folkehelsa (FHI) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og Omsorgsdepartementet med kontorer i Oslo og Bergen. FHI har nasjonale oppgaver innen smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi, rusmidler og rettstoksiologi. VA-bransjen har vel ikke ofte vært i dialog med Folkehelseinstituttet eller registrert engasjement fra dette organet når det gjelder landets suverent viktigste næringsmiddel: DRIKKEVANNET! Det skyldes at Folkehelsa på dette området jobber tett med Mattilsynet og for det meste har fokus på ren forskning. Kontakten med de lokale vannverk gjelder i stor grad direkte faglig rådgivning med vurderinger av smittepotensial og tiltak der drikkevannet av ulike grunner er truet.

– Drikkevannstudien vi nå gjennomfører vil gi oss et bedre overblikk over hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig og vil sikre at vi kan sette inn ressursene der de trengs mest, sier Camilla Svendsen.

 

Nasjonal vannvakt

Folkehelsa har en døgnbemannet rådgivningstjeneste til vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen.

Vannverkene kan når som helst ringe: 21 07 88 88

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp