Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

"I dag opererer vi med et «lekkasjetall» på 30% for det kommunale drikkevannsnettet i byen, men etter våre beregninger er minst en tredel av dette forbruk som ikke skyldes tradisjonelle lekkasjer fra dårlige vannrør." - Lars Wermskog

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

 

Wermskog svarer med et kontraspørsmål:

– Hva er egentlig en drikkevannslekkasje? Det kan være brudd på en drikkevannsledning, men med de registreringssystemene vi har i dag, kan det like gjerne være en vannfontene, en trafikktunell som vaskes, en bygning som trykkspyles, en idrettsplass som vannes eller et offentlig toalett. Vi skiller ikke mellom disse elementene i dag.

Lars Wermskog i Oslo VAV

Lars Wermskog i Oslo VAV mener at dages lekkasjetall fr store byer ofte er grove overdrivelser.

– I dag opererer vi med et «lekkasjetall» på 30% for det kommunale drikkevannsnettet i byen, men etter våre beregninger er minst en tredel av dette forbruk som ikke skyldes tradisjonelle lekkasjer fra dårlige vannrør. Så du kan gjerne si at Oslo allerede er nede i 20 % lekkasje. Dette bygger på våre egne beregninger, men nå skal vi få dette bekreftet med nøyaktigere målinger. Det pågår kontinuerlig godt arbeid med å finne og tette vannlekkasjer. I tillegg pågår en omfattende plan for å kunne lokalisere de mindre vannlekkasjene som er vanskelige å finne med tradisjonelle metoder. Når målingene er ferdige, tror vi at vi kan slå fast at Oslo allerede er ganske flinke til å finne og tette lekkasjer fra det kommunale vann-nettet. Denne typen «falske lekkasjetall» vil jeg tro gjelder ikke bare for Oslo, men også for andre store byer i landet. Men dette gjelder altså det kommunale nettet. Oslo har også omfattende årlige planer for utskiftning av gamle ledninger som utgjør ca 1-1,2 % av det totale ledningsnettet. Dette er også er viktig bidrag for å redusere lekkasjemengden.

Hva så med de private ledningene?

– Vi vet at minst halvparten av vannledningene i byen er private, oftest stikkledninger av ulikt slag. Her er lekkasjemulighetene store, men de måles ikke av kommunen. Oslo VAV har vært med på å utvikle en helt ny robot som graver fra kjellere rett ut til de kommunale ledningene – horisontalgraving uten å grave opp veier og fortau…»no dig» kan vi kalle det. De første prototypene er testet og vi har tro på at dette verktøyet blir industrialisert/satt i produksjon allerede om et års tid. Det vil kunne sikre høyere kvalitet på tilkoplingsarbeidet…og dermed lavere lekkasjetall for det private ledningsnettet.

Så i Oslo VAV’s målsetting opererer dere med tall dere allerede oppnår i dag?

– Det vet vi jo ikke før i er ferdige med å måle, men å få ned de faktiske rørlekkasjene er jo alltid et overordnet mål uansett, så det jobber vi kontinuerlig med.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp