E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

I barnehagen var det ikke selve vannet det var noe feil ved, men flaskene der var oppbevart på.

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.

Camilla Melfald i Synlab

Camilla Melfald i Synlab fant E. coli i drikkevannsflaske i barnehage

Fagkonsulent Camilla Melfald i Synlab forteller at en stor del av vannkontrollene som utføres hos dem gjelder private vannkilder og brønner, og at interessen for slike vanntester er merkbart høyere etter forurensingsuhellet i Askøy tidligere i år der liv gikk tapt.

– Men vår erfaring er at det drikkevannet vi analyserer, stort sett holder godt nivå, og vi tror at norsk drikkevann gjennomgående er ganske bra, mener Melfald. – Og heldigvis tåler vi en del forurensing før vi blir syke. I barnehagen var det ikke selve vannet det var noe feil ved, men flaskene der var oppbevart på.

– Dessuten har stadig flere oppdaget at det er enkelt og rimelig å installere eget renseanlegg som får plass under kjøkkenbenken.

Se flere aktuelle saker

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.

Fra vann og avløp til skred og flom

Toril Hofshagen er NVEs Regionsjef for flom- og skredskader. Tidligere har hun 18 år bak seg som leder av Norsk Vann og i alt har hun arbeidet med vann og avløp og flom og vannskader i over 30 år. Oval Info spør:
Flere nyheter
Bla opp