Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

I førjulstria var de fleste politikerne mer opptatt av julegaver og tynnribbe og noe mindre av vann og avløp. Foto: © Svein Erik Dahl / Samfoto

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Oval og andre i bransjen har tatt opp dette med myndighetene gang på gang og temaet er velkjent i alle politiske partier.

Ved inngangen til et nytt år sendte derfor lederen for Oval, Torbjørn L. Vik, likelydende brev til alle partier på Stortinget: ARBEIDERPARTIET, HØYRE, SENTERPARTIET, FREMSKRITTSPARTIET, SOSIALISTSK VENSTREPARTI, MILJØPARTIET, RØDT, KRISTELIG FOLKEPARTI og VENSTRE. Vi ba om partienes syn på tre enkle spørsmål:

1. Med et etterslep på minst 200 milliarder kroner er det neppe noen som tror eller forventer at Staten skal komme kommunene i møte med en pengesekk som skal dekke nødvendig oppdatering og modernisering av nettverkene. Har ditt parti noen synspunkter på hvordan det offentlige kan finansiere en kriseoppdatering av VA-nettet?

2. I dag skyver sentrale politikere /Staten ansvaret for VA-nettet over på den enkelte kommune. Mange års erfaring har vist at dette ikke er noen bærekraftig strategi. Kan ditt parti se for seg en løsning der statsbudsjettet åpnes for slikt nødvendig, helsekritisk arbeid?

3. Ansvaret for drikkevannskvalitet renseanlegg og distribusjon er i dag pulverisert mellom de ulike etater og ingen føler et overordnet ansvar. Vi mener at et lovverk som tar for seg hele problematikken omkring drikkevann og avløp snarest må komme på plass – et prosjekt bl.a. Norsk Vann har kjempet for i mange år under betegnelsen «Vannloven». Har ditt parti et syn på en slik lovgivning?

 

Engasjementet fra partiene for å besvare Ovals spørsmål var merkbart lavere i førjulstria enn hva den var under valgkampen for få måneder siden da alle svarte på alt og lovet fett flesk i hytt og pine. Nå var det til og med partier som ikke en gang hadde tid til  å svare på spørsmål fra vårt bransjeblad.

Vi vil ikke henge ut eller lovprise noen av partiene, men vi mener likevel at svaret fra Arbeiderpartiet er godt representativt for et flertall av landets partier:

 

Hei Torbjørn,

Takk for ditt brev til Jonas, og beklager at det har tatt noe tid.

Først vil vi gjerne takke for det viktige arbeidet dere i Oval gjør for å spre viktig informasjon om vann- og avløp. Vannforsyningen er en viktig del av folkehelsearbeid som heldigvis har fått økende oppmerksomhet den siste tiden, dog dessverre på grunn av saker der vi har sett alvorlig svikt.

Det var Ap som foreslo etablering av et eget program for teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen, som regjeringen har fulgt opp i statsbudsjettet. Det gjenstår å se om dette løses i praksis på en tilfredsstillende måte for kommunene. Forhåpentligvis vil det fremme viktig kunnskap. Det er viktig, men langt fra nok.

Som du peker på vil problemer med drikkevann trolig øke i årene fremover, hvis ikke gamle ledninger blir reparert eller skiftet ut raskere enn nå. Erna Solberg peker på kommunene, men det er vanskelig for kommuner å gjøre dette når det vanker mye pepper for at avgiftene øker. Vi trenger ikke bare peke på kommunene, da staten også har et ansvar. Flere land i Europa har en sektorlov, som for eksempel Finland og Sverige. En sektorlov vil kunne samle en rekke bestemmelser som i dag er spredt på forskjellige lover, f.eks. forurensningsloven, plan- og bygningsloven, matloven, vass- og avløpsanleggslova, vannressursloven, helseberedskapsloven mv. Dette har Ap vært med å fremme.

Hvordan vi økonomisk skal løse dette med oppdragering av nettverk fremover kan jeg ikke stadfeste på nåværende tidspunkt. Så vidt jeg vet har vi ikke nedfelt dette i vår politikk og program. Jeg kan uansett si at med våre alternative budsjetter, ville kommunene stått mye sterkere økonomisk til å prioritere oppgradering av nettverkene. Men som du peker på kan det godt tenkes at et statlig tilskudd også må på banen for å løse dette. Vi har som sagt ikke nedfelt dette noe sted, så jeg kan dessverre ikke svare mer konkret i denne omgang.

Ønsker lykke til med videre arbeid i Oval. Temaet kommer til å bare bli mer og mer aktuelt fremover, også politisk.  

 

Vennlig hilsen,

Linn J. Knudsen

Helsepolitisk rådgiver

Arbeiderpartiets stortingsgruppe

 

 

 

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp