Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Drikkevann
Oslo og Stavanger arbeider for å skaffe mer drikkevann

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.

Samtidig er det mange som planlegger og arbeider for å skaffe mer vann – drikkevann.

Oslo Kommune har i alle år satt sin lit til drikkevann fra Maridalsvannet og renseanlegget på Oset. Nå begynner dette å bli en stadig mer sårbar løsning – ikke minst fordi Oslo faktisk er den by i Europa som vokser raskest i folketall.

Holsfjorden er valgt som ny drikkevannskilde og planleggingen av en 25 km lang rørledning til Huseby, der det nye vannbehandlingsanlegget skal ligge, pågår for fullt. Man sikter på byggestart i 2020 og da skal det sprenges vekk (og kjøres vekk) hele 2 millioner kubikkmeter stein. Prosjektet har et budsjett på 8 milliarder kroner, men det trengs sårt. Dersom Oset renseanlegg skulle svikte, vil Oslo innenfor Ring 3 være tørrlagt på få timer.

Stavanger trenger også ny hovedvannkilde og IVAR IKS har prosjektert en 33 kilometer lang rørledning fra Langevatn og inn til byen. Det skal legges rør i dimensjon 1200 til 1400 mm. Reguleringsplanen for prosjektet skal være ferdig til byggestart som er beregnet til 2020.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp