Vann på avveie i Arendal

Det var nesten full sal da Norsk Vann og MEF innbød til debatt om «Vann på avveier» under Arendalsuka. I debattpanelet stilte (fra venstre) Gunn Marit Helgesen (KS), Grethe Helgås (NVE), Marit Holm Lønseth (Høyre), Julie Brodtkorb (MEF) Hege Haukeland Liadal (Arbeiderpartiet) og Toril Hofshagen (Norsk Vann).

– Ja, vi i Norsk Vann stilte opp i Arendalsuka for sjette gang for å få de viktige vanntemaene på den nasjonale dagsorden, forteller Toril Hofshagen.

– Sammen med Arendal Kommune delte vi ut 14 460 gjenbruksflasker med deilig kranvann, og vi hadde uten tvil den best besøkte stand under arrangementet. Og viktigst: Vi fikk snakket vannets sak med utrolig mange folk.

– Vi hadde også et eget arrangement i Arendal med ungdomspolitisk debatt om «Vann i Norge – vann i verden», der ungdomspolitikere fra de ni partiene på Stortinget debatterte en rekke dagsaktuelle temaer for vannbransjen og viste et flott engasjement. I tillegg hadde vi et spennende fellesarrangement med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) der tema var «Vann på avveie».

Arendalsuka har vokst til å bli et nasjonalt samlingspunkt der politikere og næringsliv møter media og publikum og vannbransjen benytter selvsagt anledningen til å fremme sine synspunkter og merkesaker.

Den nyutnevnte «vannminister» Ola Elvestuen (V) som i valgkampen lovet at han vil være «Norges klima-, vann- og miljøminister» var ikke tilstede i Arendal (bryllupsreise=gyldig grunn), men han har etter valget hatt møte med Norsk Vann om behovet for at Norge får en egen vanntjenestelov. I Arendal stilte statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet og ble utfordret av Norsk Vann på at et lovutvalg bør nedsettes ganske raskt.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp