VA-bransjen får et nytt fagbrev: Anleggsrørlegger

Anleggsrørleggere
I dag finnes ingen offentlig godkjent utdanning for VA-rørlegging. Det får vi nå ganske snart!

I dag finnes det ingen utdanning for VA-rørlegging. Riktig nok tilbys det ADK1-opplæring, men det mangler en offentlig utdanning.

Finn Bangsund

Finn N. Bangsund i MEF har vært en av mange bransjerepresentanter som har arbeidet med den nye læreplanen og gleder seg over godkjennelsen i Utdanningsdirektoratet.

– Vi er veldig glade for at det snart kan tilbys en fagutdanning for anleggsrørleggere. Det er et stort behov for denne utdanningen. Spesielt men tanke på at infrastrukturen for vann og avløp må fornyes for 280 mrd. kroner fram til 2040, sier Finn N. Bangsund som er fagsjef i Maskinentreprenørenes Forbund.

Initiativet til en slik utdanning er det Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rørprodusentene, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Fagforbundet som står bak. Søknad ble sendt Utdanningsdirektoratet i 2015 og denne søknaden er nå godkjent.

– Avhengig av Utdanningsdirektoratets arbeider med læreplanen, tar vi sikte på at de første lærlingene skal kunne ta fatt på denne utdannelsen i 2020. Praksiskandidater med min. 5 års erfaring, vil kunne gå opp til fagprøven samme år, sier Finn N. Bangsund.

Den eneste relevante utdanning på dette området i dag er ADK1 sertifikatet som fortsatt er relevant, men det nye utdanningstilbudet sikter inn mot en bredere og bedre utdanning innen anleggsrørlegging. Både bransjen og det offentlige etterlyser rørleggere med denne kompetansen. ADK1 opplæringen vil vi nok være avhengig av i lang tid fremover.

Bangsund forteller at de forutsetter at den nye læreplanen vil ta for seg bygging av VA-anlegg og tilhørende betong- og grunnarbeider, oppbygging av veiere og fundamenter i tilknytning til anlegget, grøftearbeid med legging og sikring av ledningsnett etter gjeldende regelverk og preaksepterte løsninger. Kjennskap til gravefrie løsninger bør også være en forutsetning.

Utdanningsdirektoratet vil sende læreplanen på høring før den blir vedtatt.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp