Tørr sommer?

GIVAS med 44 ansatte og stor maskinpark har ansvaret med vann og avløp for 4 kommuner i Kongsvinger-regionen. Prosjekt ingeniør for Givas - Christoffer Opheim Berggren og Ingar Nygaard som er arbeidende formann for GIVAS. Foto: Ole-Johnny Myhrvold.

Sommeren 2018 gikk inn i historien som den varmeste og tørreste på mange, mange år.

Vannabonnenter over hele landet måtte leve med vanningsforbud og forbud mot bilvask, og mange vann- og avløpsselskaper startet for alvor arbeidet med å sikre seg reservevannskilder. For alle har forstått at 2018 ikke vil bli stående som et enkelt-fenomen. Det vil ganske sikkert komme tørre og varme vintre og somre i årene fremover, og det kan ta årevis å tilrettelegge en reservevannskilde.

Planmessig jobbing

Siden oppstarten av GIVAS har vi investert mer enn 150 millioner kroner i oppgradering av våre vannanlegg, forteller Rolsdorph. Givas har anlagt nye grunnvannsbrønner, vannmagasiner og vannledninger for å redusere sårbarheten i vannforsyningen. I tillegg prosjekteres det et nytt vannbehandlingsanlegg, et nytt høydebasseng og et nytt ledningsnett til reservevannkilden Austvatn.

Også GIVAS må utrede mulighetene for reservevannkilder til innbyggerne, mener siv. Ing. Hanne Rolsdorph som er daglig leder for GIVAS.

– Men det kanskje aller viktigste vi har gjort er oppgraderingen av vannledningsnettet og en systematisk leting etter lekkasjer. I 2017 produserte vi faktisk mindre vann enn hva GIVAS gjorde før Grue kommune ble knyttet til vannettet vårt. Det betyr at vi har klart å redusere lekkasjenivået med en vannmengde som tilsvarer hele forbruket i Grue kommune – inklusive lekkasjene i Grue! Totalt reduserte vi vannproduksjonen i perioden med 800 millioner liter. Det er mye vann! Og dette er viktig, for vi kan aldri hvile på laurbærene. Vann er en begrenset ressurs – også i Norge – og må forvaltes på best mulig måte.

Tørkesommeren er et varselskudd for hele bransjen!

– Med stort og smått har vi i alt 10 vannverk og alle disse henter vann helt eller delvis fra grunnvannsbrønner. Det har gitt oss en god og stødig vanntilførsel i de 10 årene GIVAS har eksistert. Selv i sommer – med rekordtørke – hadde vi vann nok til innbyggerne slik at vi ikke behøvde å innføre restriksjoner hverken på vanning eller bilvask, sier Rolsdorph.

– Men det er klart at denne sommeren var en skikkelig påminnelse også til oss om at det nok er på tide å se på hvordan vi kan sikre oss vanntilførsel i årene fremover. Også vi i GIVAS bør nok utrede mulighetene for reservevannstilskudd. Om det kommer en tørr vinter og nok en hetesommer, kan også vi få oppleve vannmangel. Mange vannverk er nok i akkurat samme situasjon – eller verre – enn hva vi er i GIVAS. Vi har alle forstått at vi bare så vidt har sett starten på klimaendringene, og at det er på høy tid å se alvorlig på konsekvensene.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp