Styrtregn og flom

Da 500 års flommen traff Tvedestrand.

Tvedestrand kommune fikk nylig oppleve tidenes verste styrtregn med påfølgende flom som rammet riksvei, fylkesvei og parkeringsområder og ga dramatisk dekning på TV og i riksaviser. Sjøen Tjenna var den direkte årsaken til flommen: styrtregnet førte til at vannet gikk over sine bredder og sendte vannmengdene rett ned på riksveien og derfra videre gjennom byens overvannsnett.

– Den største flommen kom på søndag, og Tvedestrand kommune innkalte til kriseteam på søndag formiddag. Brannvesenet i samarbeid med Sivilforsvaret jobbet med å sikre trafostasjonen søndagen. Tirsdag kom en ny runde med kraftig nedbør, og da ble tiltak med utpumping av Tjenna iverksatt, forteller enhetslederen for teknisk drift i Tvedestrand, Anton Thomassen.

– Representanter fra Multiconsult har studert nettsiden til NVE, og mente at dette kanskje kan kalles «500 års flommen». Vi var heldige ved at selve bebyggelsen slapp unna oversvømmelsen, men gater og veier fikk hard medfart. Vi fikk ganske raskt bistand av Brannvesen og Sivilforsvaret som installerte pumper som fjernet 15 000 liter vann i minuttet fra Tjenna – ellers ville det gått enda verre, for en kulvert i avløpet fra sjøen ble altfor trang til å klare å ta unna vannmassene.

Det ble og iverksatt tiltak for å pumpe ut vann fra en trafostasjon tilhørende Agder Energi som var i ferd med å oversvømmes av vannet fra Tjenna. Her ble det også tatt i bruk sandsekker i tillegg til pumpeutstyr. Vi fikk lære en lekse om oversvømmelser, og når vi nå bygger ut en rekke nye boområder rundt byen, er overflatevann høyt prioritert. Vi må for all del unngå store asfalterte flater og vi må sørge for at all ny bebyggelse ligger skjermet for oversvømmelser. Vi må lære å tenke fordrøyning og vi må ta inn over oss at klimaendringene vil stille helt nye krav til VA-systemene over hele landet. Vi tror at styrtregnet ikke lar det gå 500 år til neste gang !

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp