Overflatevann bør håndteres på overflaten

ACO på scenen
ACO er en velrennomert aktør innen norsk VA og ble tildelt pris for sin stand under årets Arctic Entrepreneur messe.

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

over hele Verden og har hovedkontor for Norgesavdelingen i Oslo, med salgsrepresentanter på Østlandet, Bergen og i Trondheim. Som spesialister på bl.a. overvannsbehandling har bedriftens ansatte nok å henge fingrene i. De møtte selvsagt opp på messa Arctic Entrepreneur og ble tildelt pris for standen de hadde rigget opp

Pokal

ACO vant prisen for beste stand

– Overvann er nøkkelordet i dagens VA- og miljøkretser.  Og det kan vi i stor grad takke klimautviklingen for. Tidligere var avløp og overvann noe man ikke tenkte så mye på før flom og vannskader var et faktum. Nå er dette temaer allerede tidlig på tegnebrettet, forteller Kjell Pedersen som er distriktssjef for Aco på Østlandet.

– Entreprenører og konsulenter tar overvannsproblematikken seriøst, og vi får stadig oftere lov til å være med helt fra starten på et prosjekt. Vi bistår konsulenter i alt fra store nybygg ti garasjeanlegg, veier og gater, torg og uteplasser og fordrøyningsanlegg. Vi gir råd om dimensjonering og planlegging av systemene og følger arbeidsprosessene til anleggene står ferdige. Dette er aktuelle problemstillinger for stadig flere av våre oppdragsgivere. Vi ser i dag at enkelte byggherrer finner løsninger på overvannskravene ved gå så langt at de leier tomt fra naboene for å etablere fordrøyningsanlegg for et nybygg om man ikke selv har plass på egen tomt eller egnede grunnforhold. Nå må man akseptere at man selv har ansvar for avrenningen fra eget område – det nytter ikke lenger å kjøre eget overvann ned i overbelastede kollektive avløpsrør.

Et helt ferskt prosjekt med bruk av ny teknologi og nye produkter vil du selv kunne studere når det nye Nasjonalmuseet åpner. Der har Aco vært med og levert overvannsprodukter. Noen ganger er poenget at man må fjerne overvann allerede på overflaten – ikke kjøre det ned i bakken. Aco har produkter og systemer ikke bare innenfor overflatevann, men også hva angår tradisjonelle avløpssystemer. De kan levere renner, fordrøyningsmagasiner, store overvannstanker, oljeutskillere, pumpestasjoner og VA-rør dersom det er de riktige produktene å bruke.

Aco er et gammelt tysk selskap med i alt nærmere 5000 ansatte spredt over hele Europa. I Norge har bedriften vært i mange år og er et velkjent navn i bransjen.

– Vi ser at det vil bli en kraftig vekst i markedet for alternative behandlingssystemer for overvann i årene fremover. Man kan bare ta for seg miljøforskernes prognoser som spår at styrtregn og annen nedbør vil øke med så mye som 35-50% frem mot århundreskiftet. Og i Norge har vi allerede store problemer med dagens nedbørsvolum!

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp