Drikkevannsnettet blir dårligere

Fornyelsen av drikkevannsnettet var for de siste tre årene i middel 0,66 % per år. De foregående tre årene hadde en fornyelse på 0,70 %.

Oddvar Lindholm

v/ prof. em. Oddvar Lindholm i Oval

Når gjennomsnittet for tre år går ned 5,7 % bare i løpet av ett år, er dette ikke særlig lovende sier Oddvar Lindholm i Oval Info. Regjeringens «Nasjonale mål for Vann og Helse» har som kjent en fornyelse på 2 % per år som mål i de nærmeste kommende år. Lite tyder på at vi når dette svært forsiktige målet.

VA-statistikk for året 2017 fra SSB

(Oppdatert 27. juni 2018 av SSB):

 

Antall innbyggere i Norge 2017 var 5, 258 mill. Dvs. i følge SSB sin tabell, at 4,464 mill fikk vann fra kommunale vannverk og at leveransen var på 419 liter per person og døgn. I følge Norsk Vann går 27 % til andre formål enn husholdninger. Dette blir da 113 l/p d. Norsk Vann anbefaler også å anta at gjennomsnittlig husholdningsforbruk settes til 140 l/p d. (Dette er betydelig mindre enn det SSB estimerer).

Differansen blir da lekkasjer som blir: 419 – 140 – 113 = 166 l/p d. Lekkasjeandelen, regnet i %, blir da ca. 40 %. Dvs. en god del høyere enn SSBs offisielle lekkasjetall på 30,3 %.

 

KOSTRA – kommunalt avløp: HELLER IKKE NOE Å BLI GLAD AV

Tabellen fra SSB for avløp viser fortsatt den samme fornyelsen på 0,61 % per år for kommunalt spillvannsnett som i de foregående årene fra år 2014 og til 2017.
Denne fornyelsesraten er for lav for å kunne få en rask nok bedring i det dårlige avløpsnettet. De fleste avløpsnett har f.eks. nærmere 60 % i fremmedvannsandel. Antall kloakkstopper har ikke gått ned, men heller øket fra år 2013 og til 2017. Dette er også en indikator på at mer av det dårlige spillvannsnettet burde vært fornyet.

 

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp