Kraftsenter for hele VA-bransjen

Kompetansesenteret
Senteret leier tomt ved siden av Universitetet på Ås og om alt går etter planen, settes spaden i jorda allerede om et par år.

En gang i 2019/2020 settes spaden i jorda på en tomt ved Universitetet i Ås.

Der skal Norges nye kompetansesenter for hele VA-bransjen bygges. Norge har et VA-ledningsnett med en gjenskaffelsesverdi over 1340 milliarder kroner. Nå har vi et etterslep på vedlikehold og oppgradering som vil kreve årlige investeringer i milliardklassen hvert eneste år frem til 2040, forklarer Sigurd Grande som er avdelingsdirektør i Oslo VAV og som har ledet styringsgruppen som forleden kunne presentere planene for landets nye «Nasjonalt Kompetansesenter for Vann- og Avløpsinfrastruktur».

Sigurd Grande

Sigurd Grande fra Oslo VAV har ledet styringsgruppen under forprosjekteringen av det nye Senteret.

Hele verdikjeden satser

– Skal vi makte den jobben som ligger foran oss, er det helt nødvendig at hele næringen går sammen om å bygge høyere kompetanse hos de som i dag arbeider i alle ledd i verdikjeden – og at vi tilrettelegger for en hardt tiltrengt rekruttering av dyktige nye medarbeidere. Det er her det nye Kompetansesenteret får en avgjørende rolle.

Styringsgruppen for det nye senteret kunne forleden invitere til informasjonsmøte om planene for senteret, og det ble arrangert ved Universitetet på Ås (NMBU). På en tomt rett ved universitetet skal senteret bygges og NMBU vil delta med å tilrettelegge undervisning og aktiviteter når senteret står klart. Universitetet har lenge hatt høy kompetanse på VA og har dyktige lærekrefter senteret vil ha bruk for.

Øvingsfelt og opplæringssenter

Senteret vil bestå av et øvingsfelt der et omfattende ledningsnett vil bli lagt, og øvingsområdet tilrettelegges slik at det vil kunne foregå praktisk opplæring og trening «i felten». I tilknytning til selve anleggsområdet blir det oppført bygninger som skal romme undervisningsrom og fremvisningsrom for produktleverandører.

Forspillet til senter prosjektet startet egentlig i 2008 da RIN – Rørinspeksjonen i Norge – trengte et øvingsfelt og kontaktet Universitetet på Ås. Norsk Vann ble etter hvert koplet inn, og har organisert satsningen siden 2014.

Læresenter for hele Norge

Planene har fått god mottakelse i regjeringen – så god at forprosjektet til Senteret ble tildelt 17,5 millioner kroner over Statsbudsjettet i 2017, som kommer i tillegg til 2,5 mill. som ble bevilget i fjor.

– For å fullfinansiere prosjektet trenger vi nå 15 millioner kroner som bransjen selv må trå til med. Dette tror vi skal gå greit, for entusiasmen vi møter, er svært gledelig, mener Grande.

– Senteret vil få en viktig rolle for hele landet som et sentralt lærested – noe vi ikke har i dag.

Med 400 kommuner, hvorav mange små, samt en entreprenør og leverandørbransje spredt på mange små aktører, trengs det et kraftsenter der alle i bransjen kan hente kompetanse og kunnskaper som trengs for å rehabilitere ledningsnettet vårt i årene som kommer.

 

 


Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp