Rapportering til KOSTRA

Ved Tore Andreas Larsen, MEF

Kommunenes rapportering til KOSTRA kan bli bedre, mener SSB.

Hvert år skal kommuner og fylkeskommuner rapportere inn ressursinnsats, prioriteringer og måloppnåelse i egen tjenesteproduksjon i et system som heter KOmmune-STat-RApportering, bedre kjent som KOSTRA. Her skal det legges inn data fra alle kommunale tjenesteområder og dette  brukes administrativt og politisk for å finne ut hvordan kommunen drives og der en kan sammenligne seg med andre kommuner.

Kommunal vannforsyning og avløpstjeneste er to områder som omfattes av rapporteringen. Data for vannforsyning innrapporteres via Mattilsynet, mens kommunene innrapporterer data fra egen avløpstjeneste.

Stadig bedre rapportering fra kommunene

OVAL har gjennomgått tall for noen kvalitetsindikatorer i perioden 2007-2016 for å se hvor mange kommuner som innrapporterer data på disse. Siden 2007 har antallet kommuner som ikke har rapportert tall for fornying av vannledningsnett, sunket fra 156 til 29 kommuner, mens kommuner som ikke rapporterer andel ledningsnett med ukjent alder har sunket fra 75 til 29. På avløpssiden er antallet kommuner som ikke rapporterer ledningsfornyelse synkende, men fortsatt nærmere 100 kommuner rapporterer ikke tall for fornyelse. Det skader selvsagt det statistiske grunnlaget.

Statistikkrådgiver Gisle Berge i SSB viser til at antallet kommuner som faktisk sender inn rapporteringsskjema har økt, men at det fortsatt er et titalls kommuner som ikke rapporterer.

– At de ikke har svart på alle spørsmålene, betyr ikke nødvendigvis at de ikke rapporterer skjema. Men det er ikke alle som legger inn alle data for alle feltene, og det kan være ulike grunner til det. Noen kommuner er veldig flinke til å rapportere inn alt, mens andre venter helt til siste dagen før rapporteringsfristen utløper med å legge inn tallene, sier Berge, og fortsetter:

– Det er nok noen som tar litt lett på den saken og det er ikke heldig.

For vannforsyningssiden er rapporteringen blitt bedre de senere årene, men på avløpssiden er det over hundre kommuner som ikke har rapportert på en del indikatorer som for eksempel fornyelsestakt på spillvannsnett, nett med ukjent alder, kloakkstopper og antall avsluttede saker over kjelleroversvømmelser der kommunen har erkjent erstatningsansvar.

– Det er bedre å rapportere inn det en kjenner til og heller tenke gjennom rapporteringsrutinene til påfølgende år. Det hjelper oss å sikre at konklusjonene vi gjør blir bedre, avslutter Berge.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp