Hvordan står det til med grunnvannet i din kommune?

Tomme magasiner, grunnvannsproblem
I år er det tegn som tyder på at grunnvannsproblemene vil bli større enn noen gang og Meteorologisk Institutt gikk tidlig ut med varsler om dette.

De fleste av landets 3000 vannforsyningssystemer får drikkevann fra sjøer og elver, men en god del kommuner er avhengig av grunnvann for å dekke innbyggernes behov.

I fjor sommer fikk landets vannforsyningskapasitet en alvorlig test da tropisk varme og langvarig tørke førte til vannmangel med tomme magasiner og vannrasjonering i utsatte områder. Grunnvannet sank til skremmende nivåer og påvirket ikke bare de kommuner som har grunnvann som hovedvannkilde, men også vannstanden i drikkevannsmagasinene.

I år er det tegn som tyder på at grunnvannsproblemene vil bli større enn noen gang og Meteorologisk Institutt gikk tidlig ut med varsler om dette. April måned i år er den nest varmeste som er målt etter 1900 med en temperatur 3,3 grader over normalen – bare 2011 har vært varmere med temperatur 4 grader over normal. April ble også notert som den nest tørreste siden 1900  – bare i 1918 er det notert en tørrere april måned.

Tørrest var det i Otta, Skjåk og Bråtå, I Aurland og i Kautokeino.

Den tørre og varme april gir varsel til de kommuner som hadde problemer med drikkevannet i fjor sommer. Når vi samtidig vet at svært mange kommuner ikke har tilfredsstillende løsninger for reservevannkilder, er april et signal om at svært mange av landets kommuner bør få fortgang i drikkevannsplanleggingen.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp