Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Ganges-elven i India
Indias største elv - Ganges – er også Indias største kloakk. Store deler av elven er død.

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

I mange stater får man fortsatt drikkevann fra blyrør, og bly og arsenikk er blant de skadelige stoffene som mange amerikanere over hele Nord-Amerika får i seg fra drikkevannskranene. Alle helseskader ved dårlig drikkevann er ikke kartlagt – heller ikke alle de skadelige stoffene i vannprøvene.

I 1972 var forurensingen både i vann og luft i USA katastrofalt ille – smog og kjemisk tåke lå over mange amerikanske byer, og vannet i elvene var stedvis så forurenset at elver tok fyr og brant – gang på gang. De føderale myndighetene innførte da strenge krav, og på rimelig kort tid fikk man ryddet opp i forholdene bl.a. med USAs Clean Water Act. Nå er en del av de positive effektene i ferd med å smuldre bort på grunn av manglende vedlikehold og modernisering og sviktende ettersyn.  Det blir også påvist manglende kompetanse og sviktende ledelse ved mange av landets vannverk og renseanlegg. National Geographic skriver at de siste målingene er en «varselklokke» for en omfattende utbedring av landets VA-nett.

Enda verre er tilstanden i India – et av verdens mest folkerike land. Her får rundt halvparten av befolkningen (minst 600 millioner mennesker) direkte helsefarlig vann i kranene. Minst 200 000 mennesker dør hvert år på grunn av forurenset vann og mer enn 20 av landets største byer – bl.a. Delhi, Bangladore og Hydrabad – har katastrofale forhold.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp