Grevling sparer graving

Testforsøk
Hortensbedriften Techni har vært sentral i utviklingen av den nye grave-grevlingen og er her i gang med testforsøk.

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Teknologien er nå fullskalatestet med godt resultat og kommunens samarbeidspartnere under prosjektet videreutvikler nå testgraveren til å bli en »industriell» maskin som kan settes i produksjon og tilbys landets VA-operatører. Først på kundelisten  til den industrielle versjonen står naturlig nok Oslo Kommune, men interessen i fagmiljøene er stor og potensialet for  eksport til andre land bør være interessant?

Det å kople en ny drikkevannsabonnent til hovedvannledningen, er ofte en kronglete og tidkrevende prosess med gravearbeid og tilhørende støy og støv og ofte stengte gater. Spesielt krevende er slike jobber i tette byer med andre rør, ledninger og travle bygater som må sperres av til jobben er gjort.

Veiarbeid

Sperrede gater og gravearbeid, støy og støv og trafikkproblemer følger gjerne med når en stikkledning skal koples til en hovedvannsledning i travle bygater.

Vann og avløpsetaten i Oslo har selvsagt de største plagene med gammeldagse graveprosjekter i byen, og har lenge jobbet med et prosjekt de har kalt NO DIG. De fant ingen brukbare systemer utenlands og måtte derfor ty til «grunnforskning». Med seg på laget fikk de bransjetungvektere som NCC Construction AS, Hawle Water Tech og Båsum Boring. Nå mener de at de har skapt et produkt som sparer kostnadene ved vanntilkopling med rundt 40% og fullskalatestingen av en prototyp er fullført. Prosjektleder i Oslo Vav har vært Christian Tveitnes i tett samarbeid med prosjekteier Sigurd Grande.

Løsningen på gravefri tilkopling er en «grevling» i form av en robot som graver seg gjennom sand og grus og om nødvendig slår seg gjennom stein og betong. Den styres med programvare med utgangspunkt i situasjonskart, finner hovedvannledningen og har utstyr for tilkopling. De massene som graves ut, blir knust og malt og spylt ut med vann.

Den prototypen som ble brukt for testingen, veide 40 kilo, men den endelige «grevlingen» skal slankes ned til 20 kilo i «industriell versjon».

Prosjektleder Christian Tveitnes i Oslo VAV vil ikke gi noen spådommer om når den endelige industrielle versjonen av graveutstyret vil stå klar, for det gjenstår fortsatt mye forskning og produktutvikling. Hva den endelige gravemaskinen vil komme til å koste, er derfor også ukjent, men besparelsesmulighetene er store: testforsøkene viser en kronebesparelse på rundt 40% for en tilkopling. I tillegg kommer besparelsene som følger av kortere tilkoplingstid, mindre støy og støv i nærområdet og mindre behov for å stenge gater for trafikk mens gravearbeid pågår.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp