Fra flom til tørke

Otto Kaurin Nilsen
VA-leder Otto Nilsen inspiserer vannkilden Ingersvann der det i skrivende stund mangler 5-6 meter vannhøyde. Nilsen har trukket i regnfrakk for anledningen, men det skal mer til enn en liten sommerskur for å sikre drikkevannet utover høsten. (Foto: Dag Folkestad, Askøy Kommune)

VA-situasjonen i Norge: fra flom og oversvømmelse til tørke og vannmangel

– Da vi utpå forsommeren skjønte hvilken vei det bar, startet vi straks planlegging for å knytte oss opp til en ny vannkilde. Så om ikke veldig mange uker, får vi rør fra Askevatnet til Ingersvann – i tillegg til de kildene vi i dag har i Ingersvann og Kleppevatn. Forteller Otto Kaurin Nilsen som er leder for VA-drift i Askøy kommune utenfor Bergen.

Og Nilsen trenger hver eneste dråpe han kan få tak i til de 23000 innbyggerne i kommunen som nå hverken får vaske biler, vanne plener eller noe annet enn akkurat det som må til for matlaging og klesvask. I Ingersvann mangler 5-6 meter med vann i bassenget og en liten sommerskur gir i beste fall noen få millimeter høyere vannstand.

Askøy kommune har reagert raskt på klimaendringer og manglende drikkevann og det er etablert en egen «Kriseledelse» som overvåker situasjonen og gir informasjon til kommunens innbyggere på kommunens hjemmeside med tekst og video.

– Vi har heldigvis mange kreative og positive medarbeidere i VA-avdelingen og ellers i kommunen. Den ekstreme mangelen på drikkevann var egentlig noe vi ikke hadde forventet på våre kanter, men vi var rimelig raske med å få entreprenører på banen og pristilbud på plass slik at vi kunne sette i gang tiltak. Men den klimautviklingen vi har sett senere år har vi lært at vi må kunne snu oss kjapt!

Ved påsketider gruet alle i VA-bransjen for de flommasser og de oversvømmelser vi ville bli utsatt for når de voldsomme snømassene fra en spesielt nedbørsrik vinter ville smelte og sprenge elveløp og rørnett over hele landet.

I stedet fikk vi den tørreste og varmeste sommer på mer enn 100 år. Med uttørkede drikkevannskilder, elver og bekker, skogbranner og katastrofe for landbruket med tørre åkere og nødslakt av besetning.

Landets VA-nett kom nok stort sett gjennom vår og sommer uten påkjenninger. Men i mange kommuner ble vannmangel og sviktende drikkevannsleveranser et akutt problem – ikke minst for landbruket. Men hva blir langtidseffektene av dette ekstremværet? Og når og hvordan kommer regningen til kommunene og til VA-bransjen?

 

PS: Media meldte 22. august at en vanndemning i Åsane ovenfor Bergen hadde revnet på grunn av ekstrem nedbør. 40 hjem måtte evakueres. Avstanden fra Bergen til Askøy er under 3 mil. I VA-bransjen bør vi altså ha både en plan A og en plan B.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp