Danmark vant

Danmark vant
Danmark vant

«Det nordiske fremmedvannsmesterskapet»
– Norge kom ikke på pallen

Kristin Jenssen Sola

Kristin Jenssen Sola, VA-avdelingen i Asker Kommune

I forbindelse med en doktoravhandling har Kristin Jenssen Sola i  VA-avdelingen i Asker kommune sammenlignet Norges

innslipp av fremmedvann i rørsystemene med tilsvarende tall for Sverige, Danmark og Finland. Resultatet er ikke så bra:

 • De undersøkte anleggene i Norge slipper inn 68% fremmedvann.
 • I Sverige utgjør fremmedvannet i rørsystemene 46%
 • I Finland er snittverdien for fremmedvann 41%
 • I Danmark er snittverdien for fremmedvann 33%

Vi kan slå fast at alle nordiske land har en stor jobb å gjøre med å redusere innslipp av fremmedvann i rørsystemene, men at Norges behov er i særklasse…dobbelt så stort innslipp som i Danmark!

Kristin Solas undersøkelser tar sikte på å analysere utviklingen i fremmedvann de siste 8-10 årene. Og alle i VA-bransjen kjenner konsekvensene av fremmedvann: Økt pumping, økt belastning av renseanleggene, fare for kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp. For å nevne noe. Ulempene ved overvannsinnslipp varierer fra sted til sted, men i de aller fleste tilfeller er ulempene store og kostbare.

Kommuner som jobber med å redusere overvannsinnslippene, kan med fordel ta for seg:

 • Drikkevannslekkasjer som renner inn i avløpsrørene
 • Grunnvannsinnsig til ledningene (infiltrasjon)
 • Vann fra drensledningene under bygninger
 • Feilkoplinger til spillvannsledningen i separasjonssystemet
 • Regnvann og snøsmelting
 • Sjøvannsinnlekking
 • Bekkelukninger som er tilkoplet avløpsnettet
 • Lekkasjer fra sanitære installasjoner

…bare for å ta noen av de viktigste og vanligste.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har satt et mål for kommunene:

Et mål for fremmedvannsandeler at den ikke overstiger 30% av totalt vann tilført renseanlegget. En fremmedvannsandel over dette tilsier tiltak. Samtlige renseanlegg i Oslo og Akershus har en fremmedvannsandel som er langt høyere enn 30%.

Dette temaet er grundig belyst bl.a. i Miljøblad nr. 123 fra 2017 som du kan få tilsendt fra Ovals Oddvar Lindholm. Ta kontakt med Ovals redaksjon!

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp