Broderfolket har sine VA-utfordringer

Svensk paraply
Ved Tore Andreas Larsen, Oval

Sverige og Norge er like på mange måter, også når det gjelder vann og avløp. 

Hampe Mobärg

Adm. dir. i Maskinentreprenørerna i Sverige, Hampe Mobärg, er langt fra fornøyd med tilstanden i det svenske VA-nettet.

Svenskene kan skilte med vann med høy kvalitet, 14 prosent vanntap og sektorlov for vanntjenester. Likevel er ikke alt bare julekake hos «söta bror».

– Alt er ikke bare bra, forklarer Hampe Mobärg, som er administrerende direktør i Maskinentreprenörerna (ME) i Sverige, og forklarer:

– VA-ledningsnettene er under press ettersom fornyelsestakten er liten (se oversikt nedenfor, red. anm.) og vedlikeholdsetterslepet på ledninger og øvrig infrastruktur er økende. Spesielt småkommunene har store utfordringer.

Pedagogisk utfordring

Mobärg mener det er en stor pedagogisk oppgave å utdanne politikerne på alle nivåer om viktigheten av gode VA-tjenester og at alt ikke bare handler om gebyrer.

– Vi begynner å merke en viss effekt om VA-utfordringene kobles til klima- og miljøutfordringer, og etter det som skjedde i Östersund i 2010 (27.000 personer ble infisert med parasitten Cryptosporidium hominis, red. anm.), har vi merket en holdningsendring. Men dette er et pedagogisk arbeid som ikke kan ta slutt. Det begynner å synke inn at VA-politikk handler om mer enn bare gebyrer, sier Mobärg og fortsetter:

– Klimautfordringene synes å ha fått større pass og diskuteres flittig i kommune-Sverige, ikke minst i lys av at flere kommuner føler på effektene av økt nedbør og/eller vannmangel.

Ansvarlig myndighet

Sverige har siden 2006 hatt en egen sektorlov for vanntjenester. Mobärg mener at det er vel og bra og et godt instrument, men det gjenstår å samle ansvar.

– Ansvaret og tilsynet med VA-infrastrukturen og klimatilpasningsarbeidet er spredt på kommuner, länsstyrelser (tilsvarende fylkesting, red. anm), departementer og etater. For å møte utfordringene kreves det at ansvaret plasseres tydelig, sier han.

– Et viktig moment er finansieringsutfordringene som ligger i de svenske kommunene. Fagfolk i vannbransjen mener VA-gebyrene er for lave for å møte lokale behov og sikre en stabil drikkevannsforsyning.

– Småkommunene er nok de som har de største utfordringene. En ting er at de er færre å dele kostnadene på, en annen ting er at det stedvis er vanskelig å realisere VA-prosjekter fordi det ikke finnes nok prosjekteringskompetanse i kommunen og få utførende entreprenører som skal bygge ut, avslutter Mobärg.

Nøkkeltall

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp