Arctic Entrepreneur 2019

Full messehall og 1673 fremmøtte deltakere - en ny rekord for Arctic-arrangementet. (Foto: Andrè Berger, AT.no)

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.

MEF-sjef Julie Brodtkorp

MEF-sjef Julie Brodtkorb kunne by på flesk og duppe i pakt med Arctic-tradisjonene. (Foto: Andrè Berger, AT.no)

Arctic-messa er årets viktigste samlingspunkt for anleggs- og avfallsbransjen og i år møtte 1673 deltakere frem for å besøke de 113 stands som var satt opp i den fullstappede hallen og for å treffe bransje- venner og kolleger fra hele landet. I år ble arrangementet besøkt av 1673 deltakere (en ny rekord!) som i tillegg til selve utstillingen kunne følge foredrag og korte seminarer på ulike faglige tema. Arrangementet er delt i tre faglige deler: En Samferdselsdag, en til VA og bransje og en Sprengningsdag.

MEF er organisasjonen til mer enn 2000 medlemsbedrifter med i alt rundt 3000 arbeidstakere og en samlet omsetning på rundt 80 milliarder kroner.

– Det faglige innholdet i Arctic-arrangementet er selvsagt det overordnede for messa, men nesten like viktig er det sosiale som ligger i å møte kollegaer og venner. Hvor sterkt betydning det sosiale og tradisjonene ved messa er, fant jeg ut i fjor som ny og fersk MEF-sjef, forteller Julie Brodtkorb.

– Jeg tok sjansen på å forandre den tradisjonelle menyen for festarrangementet og droppet flesk og duppe som hovedrett. Det falt ikke i god jord og i år var flesk og duppe på plass igjen!

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp