Vi må ha rent vann i kranen

Skittent vann

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass:

«Vi må ha rent vann i kranen»

«Det forurensede drikkevannet på Askøy bør være en kraftig oppvekker. Rundt 50 innbyggere på Askøy har oppsøkt legevakten denne uken med feber, diare, magesmerter og kvalme. Nær 20 er innlagt på sykehus, flere av dem barn. I går bekreftet kommunen at dødsfallet til et ett år gammelt barn undersøkes i forbindelse med det smittefarlige vannet.»

Lederartikkelen fortsetter med å mene at prøvene av vannet viser funn av e.coli og at kommunen mener at smitten har trengt inn i et basseng til Kleppe Vannverk eller at det kan skyldes brudd på ledninger. VG minner også om tarmparasitten Giardia som for få år siden ble spredt i drikkevannet i Bergen og der det reelle tallet for smittede trolig lå rundt 5000-6000. En kvinne døde av smitten og kommunen inngikk millionforlik i erstatningssaken.

Ute av øye, ute av sinn!

Undersøkelsene omkring vannforurensingen på Askøy er så vidt kommet i gang, og Oval skal ikke foregripe hva den i tur og orden vil vise.

I det Oval har «deadline» for dette nummeret, er over 30 askøyværinger sykehusbehandlet, strømmen av pasienter til legevakten virker endeløs og trolig er tusenvis av mennesker plaget av ulike lidelser. Det er trolig også oppdaget flere smittestoffer i vannet som nå analyseres, og kommunen vedgår at de ikke har kontroll over situasjonen.

Oval har i mange år kjempet for å få fortgang i utskiftning og rehabilitering av Norges vann- og avløpsnett. Dårlig vedlikehold, manglende utskiftning av gamle rør og store lekkasjer av vann og avløp er velkjente problemer hos så vel kommunene som hos politikerne. Løftene om utbedringer og ny innsats har vært mange, men de som følger med i de faktiske tallene, vet at utskiftningstakten i nettet ikke viser noen bedring, men har ligget på ca. 0,6-0,7% i mer enn 10 år de siste årene slik at det med dagens innsats vil ta nærmere 150  år før alle rør er skiftet ut…og da er de jo forlengst modne for ny utskiftning.

For bare noen dager siden sprakk et vannrør ved Youngstorget i Oslo (se et annet sted i dette nummeret av Oval!). Røret var lagt i bakken en gang i 1800! Og vi har mange, mange mil med tilsvarende gamle rør i Norge. Drikkevannsrørene ligger svært ofte nedgravd i samme grøft som avløpsrørene (i det bransjen kaller «familiegraver»), og lekker det ene røret, kan kloakkvann gjerne komme over i røret ved siden av! Lekkasjene er voldsomme, der nede i grøftene: Mer enn 30 prosent av drikkevannet forsvinner underveis fra vannkilden til husholdningenes vannkraner!

VG håper at krisen på Askøy skal få fart på politikere sentralt og lokalt, for det må penger på bordet for å få fart i utbedringene. Vi i Oval har ganske dårlige forventninger til at vi skal få oppleve noen kraftinnsats: Vi har alt for lenge sett at rør er noe man legger ned – og glemmer: Ute av øye, ute av sinn, heter det jo.

Likevel: Vannet er vårt i særklasse viktigste næringsmiddel og nå begynner den manglende innsatsen virkelig å straffe seg!

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp