VA-bransjen får et nytt fagbrev: Anleggsrørlegger

Anleggsrørleggere
I dag finnes ingen offentlig godkjent utdanning for VA-rørlegging. Det får vi nå ganske snart!

I dag finnes det ingen utdanning for VA-rørlegging. Riktig nok tilbys det ADK1-opplæring, men det mangler en offentlig utdanning.

Finn Bangsund

Finn N. Bangsund i MEF har vært en av mange bransjerepresentanter som har arbeidet med den nye læreplanen og gleder seg over godkjennelsen i Utdanningsdirektoratet.

– Vi er veldig glade for at det snart kan tilbys en fagutdanning for anleggsrørleggere. Det er et stort behov for denne utdanningen. Spesielt men tanke på at infrastrukturen for vann og avløp må fornyes for 280 mrd. kroner fram til 2040, sier Finn N. Bangsund som er fagsjef i Maskinentreprenørenes Forbund.

Initiativet til en slik utdanning er det Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rørprodusentene, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Fagforbundet som står bak. Søknad ble sendt Utdanningsdirektoratet i 2015 og denne søknaden er nå godkjent.

– Avhengig av Utdanningsdirektoratets arbeider med læreplanen, tar vi sikte på at de første lærlingene skal kunne ta fatt på denne utdannelsen i 2020. Praksiskandidater med min. 5 års erfaring, vil kunne gå opp til fagprøven samme år, sier Finn N. Bangsund.

Den eneste relevante utdanning på dette området i dag er ADK1 sertifikatet som fortsatt er relevant, men det nye utdanningstilbudet sikter inn mot en bredere og bedre utdanning innen anleggsrørlegging. Både bransjen og det offentlige etterlyser rørleggere med denne kompetansen. ADK1 opplæringen vil vi nok være avhengig av i lang tid fremover.

Bangsund forteller at de forutsetter at den nye læreplanen vil ta for seg bygging av VA-anlegg og tilhørende betong- og grunnarbeider, oppbygging av veiere og fundamenter i tilknytning til anlegget, grøftearbeid med legging og sikring av ledningsnett etter gjeldende regelverk og preaksepterte løsninger. Kjennskap til gravefrie løsninger bør også være en forutsetning.

Utdanningsdirektoratet vil sende læreplanen på høring før den blir vedtatt.

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp