VA-bransjen får et nytt fagbrev: Anleggsrørlegger

Anleggsrørleggere
I dag finnes ingen offentlig godkjent utdanning for VA-rørlegging. Det får vi nå ganske snart!

I dag finnes det ingen utdanning for VA-rørlegging. Riktig nok tilbys det ADK1-opplæring, men det mangler en offentlig utdanning.

Finn Bangsund

Finn N. Bangsund i MEF har vært en av mange bransjerepresentanter som har arbeidet med den nye læreplanen og gleder seg over godkjennelsen i Utdanningsdirektoratet.

– Vi er veldig glade for at det snart kan tilbys en fagutdanning for anleggsrørleggere. Det er et stort behov for denne utdanningen. Spesielt men tanke på at infrastrukturen for vann og avløp må fornyes for 280 mrd. kroner fram til 2040, sier Finn N. Bangsund som er fagsjef i Maskinentreprenørenes Forbund.

Initiativet til en slik utdanning er det Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rørprodusentene, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Fagforbundet som står bak. Søknad ble sendt Utdanningsdirektoratet i 2015 og denne søknaden er nå godkjent.

– Avhengig av Utdanningsdirektoratets arbeider med læreplanen, tar vi sikte på at de første lærlingene skal kunne ta fatt på denne utdannelsen i 2020. Praksiskandidater med min. 5 års erfaring, vil kunne gå opp til fagprøven samme år, sier Finn N. Bangsund.

Den eneste relevante utdanning på dette området i dag er ADK1 sertifikatet som fortsatt er relevant, men det nye utdanningstilbudet sikter inn mot en bredere og bedre utdanning innen anleggsrørlegging. Både bransjen og det offentlige etterlyser rørleggere med denne kompetansen. ADK1 opplæringen vil vi nok være avhengig av i lang tid fremover.

Bangsund forteller at de forutsetter at den nye læreplanen vil ta for seg bygging av VA-anlegg og tilhørende betong- og grunnarbeider, oppbygging av veiere og fundamenter i tilknytning til anlegget, grøftearbeid med legging og sikring av ledningsnett etter gjeldende regelverk og preaksepterte løsninger. Kjennskap til gravefrie løsninger bør også være en forutsetning.

Utdanningsdirektoratet vil sende læreplanen på høring før den blir vedtatt.

Se flere aktuelle saker

Folkehelsemeldinga er presentert for Stortinget!

Forleden kunne Stortinget få presentert en omfattende, drøyt 90 siders melding om «den norske folkehelsa».

Program for teknologiutvikling i vannbransjen må realiseres

Norsk vann om Folkehelsemeldinga: Program for teknologiutvikling i vannbransjen må realiseres.

VA-bransjen får et nytt fagbrev: Anleggsrørlegger

I dag finnes det ingen utdanning for VA-rørlegging. Riktig nok tilbys det ADK1-opplæring, men det mangler en offentlig utdanning.

Hvordan står det til med grunnvannet i din kommune?

De fleste av landets 3000 vannforsyningssystemer får drikkevann fra sjøer og elver, men en god del kommuner er avhengig av grunnvann for å dekke innbyggernes behov.

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?
Flere nyheter
Bla opp