Drikkevannsnettet blir dårligere

Fornyelsen av drikkevannsnettet var for de siste tre årene i middel 0,66 % per år. De foregående tre årene hadde en fornyelse på 0,70 %.

Oddvar Lindholm

v/ prof. em. Oddvar Lindholm i Oval

Når gjennomsnittet for tre år går ned 5,7 % bare i løpet av ett år, er dette ikke særlig lovende sier Oddvar Lindholm i Oval Info. Regjeringens «Nasjonale mål for Vann og Helse» har som kjent en fornyelse på 2 % per år som mål i de nærmeste kommende år. Lite tyder på at vi når dette svært forsiktige målet.

VA-statistikk for året 2017 fra SSB

(Oppdatert 27. juni 2018 av SSB):

 

Antall innbyggere i Norge 2017 var 5, 258 mill. Dvs. i følge SSB sin tabell, at 4,464 mill fikk vann fra kommunale vannverk og at leveransen var på 419 liter per person og døgn. I følge Norsk Vann går 27 % til andre formål enn husholdninger. Dette blir da 113 l/p d. Norsk Vann anbefaler også å anta at gjennomsnittlig husholdningsforbruk settes til 140 l/p d. (Dette er betydelig mindre enn det SSB estimerer).

Differansen blir da lekkasjer som blir: 419 – 140 – 113 = 166 l/p d. Lekkasjeandelen, regnet i %, blir da ca. 40 %. Dvs. en god del høyere enn SSBs offisielle lekkasjetall på 30,3 %.

 

KOSTRA – kommunalt avløp: HELLER IKKE NOE Å BLI GLAD AV

Tabellen fra SSB for avløp viser fortsatt den samme fornyelsen på 0,61 % per år for kommunalt spillvannsnett som i de foregående årene fra år 2014 og til 2017.
Denne fornyelsesraten er for lav for å kunne få en rask nok bedring i det dårlige avløpsnettet. De fleste avløpsnett har f.eks. nærmere 60 % i fremmedvannsandel. Antall kloakkstopper har ikke gått ned, men heller øket fra år 2013 og til 2017. Dette er også en indikator på at mer av det dårlige spillvannsnettet burde vært fornyet.

 

Se flere aktuelle saker

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.

Folkehelsemeldinga er presentert for Stortinget!

Forleden kunne Stortinget få presentert en omfattende, drøyt 90 siders melding om «den norske folkehelsa».
Flere nyheter
Bla opp