Drikkevannsnettet blir dårligere

Fornyelsen av drikkevannsnettet var for de siste tre årene i middel 0,66 % per år. De foregående tre årene hadde en fornyelse på 0,70 %.

Oddvar Lindholm

v/ prof. em. Oddvar Lindholm i Oval

Når gjennomsnittet for tre år går ned 5,7 % bare i løpet av ett år, er dette ikke særlig lovende sier Oddvar Lindholm i Oval Info. Regjeringens «Nasjonale mål for Vann og Helse» har som kjent en fornyelse på 2 % per år som mål i de nærmeste kommende år. Lite tyder på at vi når dette svært forsiktige målet.

VA-statistikk for året 2017 fra SSB

(Oppdatert 27. juni 2018 av SSB):

 

Antall innbyggere i Norge 2017 var 5, 258 mill. Dvs. i følge SSB sin tabell, at 4,464 mill fikk vann fra kommunale vannverk og at leveransen var på 419 liter per person og døgn. I følge Norsk Vann går 27 % til andre formål enn husholdninger. Dette blir da 113 l/p d. Norsk Vann anbefaler også å anta at gjennomsnittlig husholdningsforbruk settes til 140 l/p d. (Dette er betydelig mindre enn det SSB estimerer).

Differansen blir da lekkasjer som blir: 419 – 140 – 113 = 166 l/p d. Lekkasjeandelen, regnet i %, blir da ca. 40 %. Dvs. en god del høyere enn SSBs offisielle lekkasjetall på 30,3 %.

 

KOSTRA – kommunalt avløp: HELLER IKKE NOE Å BLI GLAD AV

Tabellen fra SSB for avløp viser fortsatt den samme fornyelsen på 0,61 % per år for kommunalt spillvannsnett som i de foregående årene fra år 2014 og til 2017.
Denne fornyelsesraten er for lav for å kunne få en rask nok bedring i det dårlige avløpsnettet. De fleste avløpsnett har f.eks. nærmere 60 % i fremmedvannsandel. Antall kloakkstopper har ikke gått ned, men heller øket fra år 2013 og til 2017. Dette er også en indikator på at mer av det dårlige spillvannsnettet burde vært fornyet.

 

Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp