Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Ganges-elven i India
Indias største elv - Ganges – er også Indias største kloakk. Store deler av elven er død.

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

I mange stater får man fortsatt drikkevann fra blyrør, og bly og arsenikk er blant de skadelige stoffene som mange amerikanere over hele Nord-Amerika får i seg fra drikkevannskranene. Alle helseskader ved dårlig drikkevann er ikke kartlagt – heller ikke alle de skadelige stoffene i vannprøvene.

I 1972 var forurensingen både i vann og luft i USA katastrofalt ille – smog og kjemisk tåke lå over mange amerikanske byer, og vannet i elvene var stedvis så forurenset at elver tok fyr og brant – gang på gang. De føderale myndighetene innførte da strenge krav, og på rimelig kort tid fikk man ryddet opp i forholdene bl.a. med USAs Clean Water Act. Nå er en del av de positive effektene i ferd med å smuldre bort på grunn av manglende vedlikehold og modernisering og sviktende ettersyn.  Det blir også påvist manglende kompetanse og sviktende ledelse ved mange av landets vannverk og renseanlegg. National Geographic skriver at de siste målingene er en «varselklokke» for en omfattende utbedring av landets VA-nett.

Enda verre er tilstanden i India – et av verdens mest folkerike land. Her får rundt halvparten av befolkningen (minst 600 millioner mennesker) direkte helsefarlig vann i kranene. Minst 200 000 mennesker dør hvert år på grunn av forurenset vann og mer enn 20 av landets største byer – bl.a. Delhi, Bangladore og Hydrabad – har katastrofale forhold.

Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp