Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Ganges-elven i India
Indias største elv - Ganges – er også Indias største kloakk. Store deler av elven er død.

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

I mange stater får man fortsatt drikkevann fra blyrør, og bly og arsenikk er blant de skadelige stoffene som mange amerikanere over hele Nord-Amerika får i seg fra drikkevannskranene. Alle helseskader ved dårlig drikkevann er ikke kartlagt – heller ikke alle de skadelige stoffene i vannprøvene.

I 1972 var forurensingen både i vann og luft i USA katastrofalt ille – smog og kjemisk tåke lå over mange amerikanske byer, og vannet i elvene var stedvis så forurenset at elver tok fyr og brant – gang på gang. De føderale myndighetene innførte da strenge krav, og på rimelig kort tid fikk man ryddet opp i forholdene bl.a. med USAs Clean Water Act. Nå er en del av de positive effektene i ferd med å smuldre bort på grunn av manglende vedlikehold og modernisering og sviktende ettersyn.  Det blir også påvist manglende kompetanse og sviktende ledelse ved mange av landets vannverk og renseanlegg. National Geographic skriver at de siste målingene er en «varselklokke» for en omfattende utbedring av landets VA-nett.

Enda verre er tilstanden i India – et av verdens mest folkerike land. Her får rundt halvparten av befolkningen (minst 600 millioner mennesker) direkte helsefarlig vann i kranene. Minst 200 000 mennesker dør hvert år på grunn av forurenset vann og mer enn 20 av landets største byer – bl.a. Delhi, Bangladore og Hydrabad – har katastrofale forhold.

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp