Grevling sparer graving

Testforsøk
Hortensbedriften Techni har vært sentral i utviklingen av den nye grave-grevlingen og er her i gang med testforsøk.

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Teknologien er nå fullskalatestet med godt resultat og kommunens samarbeidspartnere under prosjektet videreutvikler nå testgraveren til å bli en »industriell» maskin som kan settes i produksjon og tilbys landets VA-operatører. Først på kundelisten  til den industrielle versjonen står naturlig nok Oslo Kommune, men interessen i fagmiljøene er stor og potensialet for  eksport til andre land bør være interessant?

Det å kople en ny drikkevannsabonnent til hovedvannledningen, er ofte en kronglete og tidkrevende prosess med gravearbeid og tilhørende støy og støv og ofte stengte gater. Spesielt krevende er slike jobber i tette byer med andre rør, ledninger og travle bygater som må sperres av til jobben er gjort.

Veiarbeid

Sperrede gater og gravearbeid, støy og støv og trafikkproblemer følger gjerne med når en stikkledning skal koples til en hovedvannsledning i travle bygater.

Vann og avløpsetaten i Oslo har selvsagt de største plagene med gammeldagse graveprosjekter i byen, og har lenge jobbet med et prosjekt de har kalt NO DIG. De fant ingen brukbare systemer utenlands og måtte derfor ty til «grunnforskning». Med seg på laget fikk de bransjetungvektere som NCC Construction AS, Hawle Water Tech og Båsum Boring. Nå mener de at de har skapt et produkt som sparer kostnadene ved vanntilkopling med rundt 40% og fullskalatestingen av en prototyp er fullført. Prosjektleder i Oslo Vav har vært Christian Tveitnes i tett samarbeid med prosjekteier Sigurd Grande.

Løsningen på gravefri tilkopling er en «grevling» i form av en robot som graver seg gjennom sand og grus og om nødvendig slår seg gjennom stein og betong. Den styres med programvare med utgangspunkt i situasjonskart, finner hovedvannledningen og har utstyr for tilkopling. De massene som graves ut, blir knust og malt og spylt ut med vann.

Den prototypen som ble brukt for testingen, veide 40 kilo, men den endelige «grevlingen» skal slankes ned til 20 kilo i «industriell versjon».

Prosjektleder Christian Tveitnes i Oslo VAV vil ikke gi noen spådommer om når den endelige industrielle versjonen av graveutstyret vil stå klar, for det gjenstår fortsatt mye forskning og produktutvikling. Hva den endelige gravemaskinen vil komme til å koste, er derfor også ukjent, men besparelsesmulighetene er store: testforsøkene viser en kronebesparelse på rundt 40% for en tilkopling. I tillegg kommer besparelsene som følger av kortere tilkoplingstid, mindre støy og støv i nærområdet og mindre behov for å stenge gater for trafikk mens gravearbeid pågår.

Se flere aktuelle saker

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.

Ny direktør i Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt ny direktør

Overflatevann bør håndteres på overflaten

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

Omfattende tiltak mot overvann?

Norges offentlige utredninger anbefaler omfattende tiltak mot overvann

Arctic Entrepreneur 2019

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.
Flere nyheter
Bla opp