Grevling sparer graving

Testforsøk
Hortensbedriften Techni har vært sentral i utviklingen av den nye grave-grevlingen og er her i gang med testforsøk.

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Teknologien er nå fullskalatestet med godt resultat og kommunens samarbeidspartnere under prosjektet videreutvikler nå testgraveren til å bli en »industriell» maskin som kan settes i produksjon og tilbys landets VA-operatører. Først på kundelisten  til den industrielle versjonen står naturlig nok Oslo Kommune, men interessen i fagmiljøene er stor og potensialet for  eksport til andre land bør være interessant?

Det å kople en ny drikkevannsabonnent til hovedvannledningen, er ofte en kronglete og tidkrevende prosess med gravearbeid og tilhørende støy og støv og ofte stengte gater. Spesielt krevende er slike jobber i tette byer med andre rør, ledninger og travle bygater som må sperres av til jobben er gjort.

Veiarbeid

Sperrede gater og gravearbeid, støy og støv og trafikkproblemer følger gjerne med når en stikkledning skal koples til en hovedvannsledning i travle bygater.

Vann og avløpsetaten i Oslo har selvsagt de største plagene med gammeldagse graveprosjekter i byen, og har lenge jobbet med et prosjekt de har kalt NO DIG. De fant ingen brukbare systemer utenlands og måtte derfor ty til «grunnforskning». Med seg på laget fikk de bransjetungvektere som NCC Construction AS, Hawle Water Tech og Båsum Boring. Nå mener de at de har skapt et produkt som sparer kostnadene ved vanntilkopling med rundt 40% og fullskalatestingen av en prototyp er fullført. Prosjektleder i Oslo Vav har vært Christian Tveitnes i tett samarbeid med prosjekteier Sigurd Grande.

Løsningen på gravefri tilkopling er en «grevling» i form av en robot som graver seg gjennom sand og grus og om nødvendig slår seg gjennom stein og betong. Den styres med programvare med utgangspunkt i situasjonskart, finner hovedvannledningen og har utstyr for tilkopling. De massene som graves ut, blir knust og malt og spylt ut med vann.

Den prototypen som ble brukt for testingen, veide 40 kilo, men den endelige «grevlingen» skal slankes ned til 20 kilo i «industriell versjon».

Prosjektleder Christian Tveitnes i Oslo VAV vil ikke gi noen spådommer om når den endelige industrielle versjonen av graveutstyret vil stå klar, for det gjenstår fortsatt mye forskning og produktutvikling. Hva den endelige gravemaskinen vil komme til å koste, er derfor også ukjent, men besparelsesmulighetene er store: testforsøkene viser en kronebesparelse på rundt 40% for en tilkopling. I tillegg kommer besparelsene som følger av kortere tilkoplingstid, mindre støy og støv i nærområdet og mindre behov for å stenge gater for trafikk mens gravearbeid pågår.

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp