Vannproduksjon

Det ble produsert 710 millioner kubikkmeter vann fra kommunale vannverk i 2016, som ble sendt ut på drikkevannsnettet. Produksjonen er vist per person i tabellen under.

Bla opp