Tomme magasiner

Tomme magasiner, grunnvannsproblem

En enslig dråpe som kommer ut av en vannkran

Bla opp