«I dag opererer vi med et «lekkasjetall» på 30% for det kommunale drikkevannsnettet i byen, men etter våre beregninger er minst en tredel av dette forbruk som ikke skyldes tradisjonelle lekkasjer fra dårlige vannrør.» – Lars Wermskog

Bla opp