Toril Hofshagen går fra Norsk Vann til NVE for å jobbe med flom og skred.

Toril Hofshagen går fra Norsk Vann til NVE for å jobbe med flom og skred.

Bla opp