underwater flooding interior

Hele bygda ble oversvømt og hus, biler og hager ble vannskadet. Strømmen gikk. Alle fylkesveier ble stengt og flere broer ble tatt av vannet. Industriområdet ble satt under vann og folk rundt om i bygda måtte evakueres med helikopter.

Bla opp