I barnehagen var det ikke selve vannet det var noe feil ved, men flaskene der var oppbevart på.

Bla opp