Vi får til mer sammen

I den nye kommunen Sandefjord er tre gamle kommunevåpen havnet på museum. I stedet er det kommet et nytt og enkelt Sandefjord-våpen med godt gjenkjennelig hvalfangermotiv. (Foto: Eie Sandefjord).

Kommunesammenslåing: Vi får til mer sammen enn hver for oss. Kommuner over hele landet har startet prosessen med å slå seg sammen med nabokommunene for å skape større enheter som i fellesskap kan få til mer. Også på VA-sektoren.

Først ut i kommunesammenslåingen var kommunene Sandefjord/Stokke/Andebu. Disse tre slo seg sammen i januar 2017 under samme navn: Sandefjord, og er nå Vestfolds største kommune med 62000 innbyggere.

– Ja, vi var først ute, men de andre vestfoldkommunene er kommet etter på løpende bånd, forklarer Arne Johnsen som er leder for Sandefjords kommunaltekniske seksjon.

Til kommuner som fortsatt teller på knappene om de skal slå seg sammen med naboen, har sjefen for Kommunalteknisk Seksjon i nye Sandefjord kommune ett enkelt tips: Sett i gang!

– Fra de 12 kommunene vi hadde i utgangspunktet, er det nå blitt seks. Fem av dem bykommuner pluss en kommune som består av tidligere Nøtterøy og Tjøme som er gått sammen under kommunenavnet Færder Kommune. Jeg synes dette egentlig er en ganske naturlig og logisk utvikling og at sammenslåingene er svært fornuftige – ikke minst når det gjelder de kommunaltekniske tjenestene. Særlig de små kommunene tror jeg har stort utbytte av at det skapes større enheter med bredere kompetanse. I mange småkommuner var det slik at et par-tre ingeniører skulle holde orden på alt fra renseanlegg og drikkevannstilførsel til veiplaner og bygningstekniske spørsmål. Det nytter ikke å holde på slik.  Derfor har da også samarbeid mellom store og små kommuner pågått gjennom mange år. Vi kjenner hverandre godt og kan utnytte kompetansen på tvers av gamle kommunegrenser og nå – etter sammenslåingen – foretar vi selvsagt en samlokalisering slik at samarbeidet blir enda tettere og mer effektivt. I teknisk etat er vi nå rundt 20 fagfolk.  Vann- og avløpsenheten alene har 10 medarbeidere som steller med renseanlegg, drikkevann og avløp og vedlikeholder og planlegger videre utvikling.

 

Så i den nye Sandefjord kommunen er kommunalteknisk sjef godt fornøyd?

– Ja, absolutt! Dette måtte komme og dette er riktig vei å gå. Skal vi øke kompetansen og den faglige utvikling innen de tekniske områdene, er det helt nødvendig at vi skaper større enheter med bredere kompetanse. Da får vi flinkere folk og vi trekker til oss større kompetanse fra arbeidsmarkedet.

Johnsen begynte i Sandefjord kommune så sent som i 2015 og har erfaring fra store og små tekniske miljøer andre steder i Vestfold.

– Nå er samlokalisering og organisering et hovedtema for oss og selvsagt opplever vi da plassmangel i lokalene i Sandefjord, men dette er et håndterbart problem. Vi etablerer flere nøkkelpunkter for å være kloss på den infrastrukturen vi bygger opp slik at vi får kort vei til renseanlegg og rørgater for de som jobber i felten, og det meste av denne lokaliseringsjobben er allerede gjort.

Så ditt råd til kommuner som fortsatt sitter på gjerdet og vurderer sammenslåing er? Sett i gang!

 

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp