Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Drikkevann
Oslo og Stavanger arbeider for å skaffe mer drikkevann

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.

Samtidig er det mange som planlegger og arbeider for å skaffe mer vann – drikkevann.

Oslo Kommune har i alle år satt sin lit til drikkevann fra Maridalsvannet og renseanlegget på Oset. Nå begynner dette å bli en stadig mer sårbar løsning – ikke minst fordi Oslo faktisk er den by i Europa som vokser raskest i folketall.

Holsfjorden er valgt som ny drikkevannskilde og planleggingen av en 25 km lang rørledning til Huseby, der det nye vannbehandlingsanlegget skal ligge, pågår for fullt. Man sikter på byggestart i 2020 og da skal det sprenges vekk (og kjøres vekk) hele 2 millioner kubikkmeter stein. Prosjektet har et budsjett på 8 milliarder kroner, men det trengs sårt. Dersom Oset renseanlegg skulle svikte, vil Oslo innenfor Ring 3 være tørrlagt på få timer.

Stavanger trenger også ny hovedvannkilde og IVAR IKS har prosjektert en 33 kilometer lang rørledning fra Langevatn og inn til byen. Det skal legges rør i dimensjon 1200 til 1400 mm. Reguleringsplanen for prosjektet skal være ferdig til byggestart som er beregnet til 2020.

Se flere aktuelle saker

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.

Ny direktør i Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt ny direktør

Overflatevann bør håndteres på overflaten

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

Omfattende tiltak mot overvann?

Norges offentlige utredninger anbefaler omfattende tiltak mot overvann

Arctic Entrepreneur 2019

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.
Flere nyheter
Bla opp