Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Drikkevann
Oslo og Stavanger arbeider for å skaffe mer drikkevann

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.

Samtidig er det mange som planlegger og arbeider for å skaffe mer vann – drikkevann.

Oslo Kommune har i alle år satt sin lit til drikkevann fra Maridalsvannet og renseanlegget på Oset. Nå begynner dette å bli en stadig mer sårbar løsning – ikke minst fordi Oslo faktisk er den by i Europa som vokser raskest i folketall.

Holsfjorden er valgt som ny drikkevannskilde og planleggingen av en 25 km lang rørledning til Huseby, der det nye vannbehandlingsanlegget skal ligge, pågår for fullt. Man sikter på byggestart i 2020 og da skal det sprenges vekk (og kjøres vekk) hele 2 millioner kubikkmeter stein. Prosjektet har et budsjett på 8 milliarder kroner, men det trengs sårt. Dersom Oset renseanlegg skulle svikte, vil Oslo innenfor Ring 3 være tørrlagt på få timer.

Stavanger trenger også ny hovedvannkilde og IVAR IKS har prosjektert en 33 kilometer lang rørledning fra Langevatn og inn til byen. Det skal legges rør i dimensjon 1200 til 1400 mm. Reguleringsplanen for prosjektet skal være ferdig til byggestart som er beregnet til 2020.

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp