Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Drikkevann
Oslo og Stavanger arbeider for å skaffe mer drikkevann

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.

Samtidig er det mange som planlegger og arbeider for å skaffe mer vann – drikkevann.

Oslo Kommune har i alle år satt sin lit til drikkevann fra Maridalsvannet og renseanlegget på Oset. Nå begynner dette å bli en stadig mer sårbar løsning – ikke minst fordi Oslo faktisk er den by i Europa som vokser raskest i folketall.

Holsfjorden er valgt som ny drikkevannskilde og planleggingen av en 25 km lang rørledning til Huseby, der det nye vannbehandlingsanlegget skal ligge, pågår for fullt. Man sikter på byggestart i 2020 og da skal det sprenges vekk (og kjøres vekk) hele 2 millioner kubikkmeter stein. Prosjektet har et budsjett på 8 milliarder kroner, men det trengs sårt. Dersom Oset renseanlegg skulle svikte, vil Oslo innenfor Ring 3 være tørrlagt på få timer.

Stavanger trenger også ny hovedvannkilde og IVAR IKS har prosjektert en 33 kilometer lang rørledning fra Langevatn og inn til byen. Det skal legges rør i dimensjon 1200 til 1400 mm. Reguleringsplanen for prosjektet skal være ferdig til byggestart som er beregnet til 2020.

Se flere aktuelle saker

Folkehelsemeldinga er presentert for Stortinget!

Forleden kunne Stortinget få presentert en omfattende, drøyt 90 siders melding om «den norske folkehelsa».

Program for teknologiutvikling i vannbransjen må realiseres

Norsk vann om Folkehelsemeldinga: Program for teknologiutvikling i vannbransjen må realiseres.

VA-bransjen får et nytt fagbrev: Anleggsrørlegger

I dag finnes det ingen utdanning for VA-rørlegging. Riktig nok tilbys det ADK1-opplæring, men det mangler en offentlig utdanning.

Hvordan står det til med grunnvannet i din kommune?

De fleste av landets 3000 vannforsyningssystemer får drikkevann fra sjøer og elver, men en god del kommuner er avhengig av grunnvann for å dekke innbyggernes behov.

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?
Flere nyheter
Bla opp