Vann på avveie i Arendal

Det var nesten full sal da Norsk Vann og MEF innbød til debatt om «Vann på avveier» under Arendalsuka. I debattpanelet stilte (fra venstre) Gunn Marit Helgesen (KS), Grethe Helgås (NVE), Marit Holm Lønseth (Høyre), Julie Brodtkorb (MEF) Hege Haukeland Liadal (Arbeiderpartiet) og Toril Hofshagen (Norsk Vann).

– Ja, vi i Norsk Vann stilte opp i Arendalsuka for sjette gang for å få de viktige vanntemaene på den nasjonale dagsorden, forteller Toril Hofshagen.

– Sammen med Arendal Kommune delte vi ut 14 460 gjenbruksflasker med deilig kranvann, og vi hadde uten tvil den best besøkte stand under arrangementet. Og viktigst: Vi fikk snakket vannets sak med utrolig mange folk.

– Vi hadde også et eget arrangement i Arendal med ungdomspolitisk debatt om «Vann i Norge – vann i verden», der ungdomspolitikere fra de ni partiene på Stortinget debatterte en rekke dagsaktuelle temaer for vannbransjen og viste et flott engasjement. I tillegg hadde vi et spennende fellesarrangement med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) der tema var «Vann på avveie».

Arendalsuka har vokst til å bli et nasjonalt samlingspunkt der politikere og næringsliv møter media og publikum og vannbransjen benytter selvsagt anledningen til å fremme sine synspunkter og merkesaker.

Den nyutnevnte «vannminister» Ola Elvestuen (V) som i valgkampen lovet at han vil være «Norges klima-, vann- og miljøminister» var ikke tilstede i Arendal (bryllupsreise=gyldig grunn), men han har etter valget hatt møte med Norsk Vann om behovet for at Norge får en egen vanntjenestelov. I Arendal stilte statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet og ble utfordret av Norsk Vann på at et lovutvalg bør nedsettes ganske raskt.

Se flere aktuelle saker

Ny direktør i Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt ny direktør

Overflatevann bør håndteres på overflaten

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

Omfattende tiltak mot overvann?

Norges offentlige utredninger anbefaler omfattende tiltak mot overvann

Arctic Entrepreneur 2019

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.

«Frida» fikk flom inn på kommuneplanene

Standard-løsningen for å kvitte seg med elver og bekker som forstyrret utbyggingsplaner i byer og tettsteder, var i mange år grei:

Skred og flom kommer ofte uanmeldt

At været blir stadig voldsommere og mer uforutsigbart, er alle enige om.
Flere nyheter
Bla opp