Vann på avveie i Arendal

Det var nesten full sal da Norsk Vann og MEF innbød til debatt om «Vann på avveier» under Arendalsuka. I debattpanelet stilte (fra venstre) Gunn Marit Helgesen (KS), Grethe Helgås (NVE), Marit Holm Lønseth (Høyre), Julie Brodtkorb (MEF) Hege Haukeland Liadal (Arbeiderpartiet) og Toril Hofshagen (Norsk Vann).

– Ja, vi i Norsk Vann stilte opp i Arendalsuka for sjette gang for å få de viktige vanntemaene på den nasjonale dagsorden, forteller Toril Hofshagen.

– Sammen med Arendal Kommune delte vi ut 14 460 gjenbruksflasker med deilig kranvann, og vi hadde uten tvil den best besøkte stand under arrangementet. Og viktigst: Vi fikk snakket vannets sak med utrolig mange folk.

– Vi hadde også et eget arrangement i Arendal med ungdomspolitisk debatt om «Vann i Norge – vann i verden», der ungdomspolitikere fra de ni partiene på Stortinget debatterte en rekke dagsaktuelle temaer for vannbransjen og viste et flott engasjement. I tillegg hadde vi et spennende fellesarrangement med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) der tema var «Vann på avveie».

Arendalsuka har vokst til å bli et nasjonalt samlingspunkt der politikere og næringsliv møter media og publikum og vannbransjen benytter selvsagt anledningen til å fremme sine synspunkter og merkesaker.

Den nyutnevnte «vannminister» Ola Elvestuen (V) som i valgkampen lovet at han vil være «Norges klima-, vann- og miljøminister» var ikke tilstede i Arendal (bryllupsreise=gyldig grunn), men han har etter valget hatt møte med Norsk Vann om behovet for at Norge får en egen vanntjenestelov. I Arendal stilte statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet og ble utfordret av Norsk Vann på at et lovutvalg bør nedsettes ganske raskt.

Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp