Tørr sommer?

GIVAS med 44 ansatte og stor maskinpark har ansvaret med vann og avløp for 4 kommuner i Kongsvinger-regionen. Prosjekt ingeniør for Givas - Christoffer Opheim Berggren og Ingar Nygaard som er arbeidende formann for GIVAS. Foto: Ole-Johnny Myhrvold.

Sommeren 2018 gikk inn i historien som den varmeste og tørreste på mange, mange år.

Vannabonnenter over hele landet måtte leve med vanningsforbud og forbud mot bilvask, og mange vann- og avløpsselskaper startet for alvor arbeidet med å sikre seg reservevannskilder. For alle har forstått at 2018 ikke vil bli stående som et enkelt-fenomen. Det vil ganske sikkert komme tørre og varme vintre og somre i årene fremover, og det kan ta årevis å tilrettelegge en reservevannskilde.

Planmessig jobbing

Siden oppstarten av GIVAS har vi investert mer enn 150 millioner kroner i oppgradering av våre vannanlegg, forteller Rolsdorph. Givas har anlagt nye grunnvannsbrønner, vannmagasiner og vannledninger for å redusere sårbarheten i vannforsyningen. I tillegg prosjekteres det et nytt vannbehandlingsanlegg, et nytt høydebasseng og et nytt ledningsnett til reservevannkilden Austvatn.

Også GIVAS må utrede mulighetene for reservevannkilder til innbyggerne, mener siv. Ing. Hanne Rolsdorph som er daglig leder for GIVAS.

– Men det kanskje aller viktigste vi har gjort er oppgraderingen av vannledningsnettet og en systematisk leting etter lekkasjer. I 2017 produserte vi faktisk mindre vann enn hva GIVAS gjorde før Grue kommune ble knyttet til vannettet vårt. Det betyr at vi har klart å redusere lekkasjenivået med en vannmengde som tilsvarer hele forbruket i Grue kommune – inklusive lekkasjene i Grue! Totalt reduserte vi vannproduksjonen i perioden med 800 millioner liter. Det er mye vann! Og dette er viktig, for vi kan aldri hvile på laurbærene. Vann er en begrenset ressurs – også i Norge – og må forvaltes på best mulig måte.

Tørkesommeren er et varselskudd for hele bransjen!

– Med stort og smått har vi i alt 10 vannverk og alle disse henter vann helt eller delvis fra grunnvannsbrønner. Det har gitt oss en god og stødig vanntilførsel i de 10 årene GIVAS har eksistert. Selv i sommer – med rekordtørke – hadde vi vann nok til innbyggerne slik at vi ikke behøvde å innføre restriksjoner hverken på vanning eller bilvask, sier Rolsdorph.

– Men det er klart at denne sommeren var en skikkelig påminnelse også til oss om at det nok er på tide å se på hvordan vi kan sikre oss vanntilførsel i årene fremover. Også vi i GIVAS bør nok utrede mulighetene for reservevannstilskudd. Om det kommer en tørr vinter og nok en hetesommer, kan også vi få oppleve vannmangel. Mange vannverk er nok i akkurat samme situasjon – eller verre – enn hva vi er i GIVAS. Vi har alle forstått at vi bare så vidt har sett starten på klimaendringene, og at det er på høy tid å se alvorlig på konsekvensene.

Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp