Tørr sommer?

GIVAS med 44 ansatte og stor maskinpark har ansvaret med vann og avløp for 4 kommuner i Kongsvinger-regionen. Prosjekt ingeniør for Givas - Christoffer Opheim Berggren og Ingar Nygaard som er arbeidende formann for GIVAS. Foto: Ole-Johnny Myhrvold.

Sommeren 2018 gikk inn i historien som den varmeste og tørreste på mange, mange år.

Vannabonnenter over hele landet måtte leve med vanningsforbud og forbud mot bilvask, og mange vann- og avløpsselskaper startet for alvor arbeidet med å sikre seg reservevannskilder. For alle har forstått at 2018 ikke vil bli stående som et enkelt-fenomen. Det vil ganske sikkert komme tørre og varme vintre og somre i årene fremover, og det kan ta årevis å tilrettelegge en reservevannskilde.

Planmessig jobbing

Siden oppstarten av GIVAS har vi investert mer enn 150 millioner kroner i oppgradering av våre vannanlegg, forteller Rolsdorph. Givas har anlagt nye grunnvannsbrønner, vannmagasiner og vannledninger for å redusere sårbarheten i vannforsyningen. I tillegg prosjekteres det et nytt vannbehandlingsanlegg, et nytt høydebasseng og et nytt ledningsnett til reservevannkilden Austvatn.

Også GIVAS må utrede mulighetene for reservevannkilder til innbyggerne, mener siv. Ing. Hanne Rolsdorph som er daglig leder for GIVAS.

– Men det kanskje aller viktigste vi har gjort er oppgraderingen av vannledningsnettet og en systematisk leting etter lekkasjer. I 2017 produserte vi faktisk mindre vann enn hva GIVAS gjorde før Grue kommune ble knyttet til vannettet vårt. Det betyr at vi har klart å redusere lekkasjenivået med en vannmengde som tilsvarer hele forbruket i Grue kommune – inklusive lekkasjene i Grue! Totalt reduserte vi vannproduksjonen i perioden med 800 millioner liter. Det er mye vann! Og dette er viktig, for vi kan aldri hvile på laurbærene. Vann er en begrenset ressurs – også i Norge – og må forvaltes på best mulig måte.

Tørkesommeren er et varselskudd for hele bransjen!

– Med stort og smått har vi i alt 10 vannverk og alle disse henter vann helt eller delvis fra grunnvannsbrønner. Det har gitt oss en god og stødig vanntilførsel i de 10 årene GIVAS har eksistert. Selv i sommer – med rekordtørke – hadde vi vann nok til innbyggerne slik at vi ikke behøvde å innføre restriksjoner hverken på vanning eller bilvask, sier Rolsdorph.

– Men det er klart at denne sommeren var en skikkelig påminnelse også til oss om at det nok er på tide å se på hvordan vi kan sikre oss vanntilførsel i årene fremover. Også vi i GIVAS bør nok utrede mulighetene for reservevannstilskudd. Om det kommer en tørr vinter og nok en hetesommer, kan også vi få oppleve vannmangel. Mange vannverk er nok i akkurat samme situasjon – eller verre – enn hva vi er i GIVAS. Vi har alle forstått at vi bare så vidt har sett starten på klimaendringene, og at det er på høy tid å se alvorlig på konsekvensene.

Se flere aktuelle saker

Ny direktør i Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt ny direktør

Overflatevann bør håndteres på overflaten

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

Omfattende tiltak mot overvann?

Norges offentlige utredninger anbefaler omfattende tiltak mot overvann

Arctic Entrepreneur 2019

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.

«Frida» fikk flom inn på kommuneplanene

Standard-løsningen for å kvitte seg med elver og bekker som forstyrret utbyggingsplaner i byer og tettsteder, var i mange år grei:

Skred og flom kommer ofte uanmeldt

At været blir stadig voldsommere og mer uforutsigbart, er alle enige om.
Flere nyheter
Bla opp