Styrtregn og flom

Da 500 års flommen traff Tvedestrand.

Tvedestrand kommune fikk nylig oppleve tidenes verste styrtregn med påfølgende flom som rammet riksvei, fylkesvei og parkeringsområder og ga dramatisk dekning på TV og i riksaviser. Sjøen Tjenna var den direkte årsaken til flommen: styrtregnet førte til at vannet gikk over sine bredder og sendte vannmengdene rett ned på riksveien og derfra videre gjennom byens overvannsnett.

– Den største flommen kom på søndag, og Tvedestrand kommune innkalte til kriseteam på søndag formiddag. Brannvesenet i samarbeid med Sivilforsvaret jobbet med å sikre trafostasjonen søndagen. Tirsdag kom en ny runde med kraftig nedbør, og da ble tiltak med utpumping av Tjenna iverksatt, forteller enhetslederen for teknisk drift i Tvedestrand, Anton Thomassen.

– Representanter fra Multiconsult har studert nettsiden til NVE, og mente at dette kanskje kan kalles «500 års flommen». Vi var heldige ved at selve bebyggelsen slapp unna oversvømmelsen, men gater og veier fikk hard medfart. Vi fikk ganske raskt bistand av Brannvesen og Sivilforsvaret som installerte pumper som fjernet 15 000 liter vann i minuttet fra Tjenna – ellers ville det gått enda verre, for en kulvert i avløpet fra sjøen ble altfor trang til å klare å ta unna vannmassene.

Det ble og iverksatt tiltak for å pumpe ut vann fra en trafostasjon tilhørende Agder Energi som var i ferd med å oversvømmes av vannet fra Tjenna. Her ble det også tatt i bruk sandsekker i tillegg til pumpeutstyr. Vi fikk lære en lekse om oversvømmelser, og når vi nå bygger ut en rekke nye boområder rundt byen, er overflatevann høyt prioritert. Vi må for all del unngå store asfalterte flater og vi må sørge for at all ny bebyggelse ligger skjermet for oversvømmelser. Vi må lære å tenke fordrøyning og vi må ta inn over oss at klimaendringene vil stille helt nye krav til VA-systemene over hele landet. Vi tror at styrtregnet ikke lar det gå 500 år til neste gang !

Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp