Styrtregn og flom

Da 500 års flommen traff Tvedestrand.

Tvedestrand kommune fikk nylig oppleve tidenes verste styrtregn med påfølgende flom som rammet riksvei, fylkesvei og parkeringsområder og ga dramatisk dekning på TV og i riksaviser. Sjøen Tjenna var den direkte årsaken til flommen: styrtregnet førte til at vannet gikk over sine bredder og sendte vannmengdene rett ned på riksveien og derfra videre gjennom byens overvannsnett.

– Den største flommen kom på søndag, og Tvedestrand kommune innkalte til kriseteam på søndag formiddag. Brannvesenet i samarbeid med Sivilforsvaret jobbet med å sikre trafostasjonen søndagen. Tirsdag kom en ny runde med kraftig nedbør, og da ble tiltak med utpumping av Tjenna iverksatt, forteller enhetslederen for teknisk drift i Tvedestrand, Anton Thomassen.

– Representanter fra Multiconsult har studert nettsiden til NVE, og mente at dette kanskje kan kalles «500 års flommen». Vi var heldige ved at selve bebyggelsen slapp unna oversvømmelsen, men gater og veier fikk hard medfart. Vi fikk ganske raskt bistand av Brannvesen og Sivilforsvaret som installerte pumper som fjernet 15 000 liter vann i minuttet fra Tjenna – ellers ville det gått enda verre, for en kulvert i avløpet fra sjøen ble altfor trang til å klare å ta unna vannmassene.

Det ble og iverksatt tiltak for å pumpe ut vann fra en trafostasjon tilhørende Agder Energi som var i ferd med å oversvømmes av vannet fra Tjenna. Her ble det også tatt i bruk sandsekker i tillegg til pumpeutstyr. Vi fikk lære en lekse om oversvømmelser, og når vi nå bygger ut en rekke nye boområder rundt byen, er overflatevann høyt prioritert. Vi må for all del unngå store asfalterte flater og vi må sørge for at all ny bebyggelse ligger skjermet for oversvømmelser. Vi må lære å tenke fordrøyning og vi må ta inn over oss at klimaendringene vil stille helt nye krav til VA-systemene over hele landet. Vi tror at styrtregnet ikke lar det gå 500 år til neste gang !

Se flere aktuelle saker

Ny direktør i Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt ny direktør

Overflatevann bør håndteres på overflaten

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

Omfattende tiltak mot overvann?

Norges offentlige utredninger anbefaler omfattende tiltak mot overvann

Arctic Entrepreneur 2019

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.

«Frida» fikk flom inn på kommuneplanene

Standard-løsningen for å kvitte seg med elver og bekker som forstyrret utbyggingsplaner i byer og tettsteder, var i mange år grei:

Skred og flom kommer ofte uanmeldt

At været blir stadig voldsommere og mer uforutsigbart, er alle enige om.
Flere nyheter
Bla opp