Sandfang reduserer miljøgiftene

Sandfang kan fjerne nærmere 40 – 50 % av miljøgiftene i veivannet. Det viser ferske undersøkelser som også understreker at sandfang ofte vil være det eneste rensetrinnet for forurenset overvann fra veier, før vannet slippes ut i nærmeste sårbare bekk eller vassdrag.

I Norge fins det mellom 100 000 og 200 000 gatesandfang. De representerer en investering i størrelsesorden 10 000 millioner kr. Sandfang anlegges normalt ikke for å rense overvann, men først og fremst for å hindre tilstopping av de avløpsledningene som får tilført overvann fra gater og veier. Tilstopping kan også føre til redusert hydraulisk kapasitet i ledningsnettet som igjen kan føre til vannskader. Et sandfang bør ideelt tømmes når ca. 50 % av lagringsvolumet er oppfylt.

Det er behov for å finne enkle driftsikre løsninger som kan gi en enda bedre renseeffekt i sandfangene, og dette var tema for et nylig fagtreff i Norsk vannforening. Foredragene derfra kan du laste ned fra nettsidene til Norsk vannforening.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har pålagt kommunen å foreta en registrering av kommunens sandfangkummer, utarbeide rutiner og frekvens på tømming basert på risikovurderinger og igangsette regelmessig tømming av disse. Disse tiltakene måtte være gjennomført innen 15. juni 2018, med hjemmel i Forurensningsloven § 7 fjerde ledd (plikt til å unngå forurensning) og § 24 første ledd (drift og vedlikehold av avløpsanlegg).

Oddvar Lindholm

v/ prof. em. Oddvar Lindholm i Oval

Senioringeniør Simon Haraldsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus viste på Fagtreffmøtet at kommunene i hans fylke var godt i gang med å etterkomme kravene.

 

Sandfang anlegges normalt ikke for å rense overvann, men først og fremst for å hindre tilstopping av de avløpsledningene som får tilført overvann fra gater og veier.

Se flere aktuelle saker

Ny direktør i Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt ny direktør

Overflatevann bør håndteres på overflaten

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

Omfattende tiltak mot overvann?

Norges offentlige utredninger anbefaler omfattende tiltak mot overvann

Arctic Entrepreneur 2019

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.

«Frida» fikk flom inn på kommuneplanene

Standard-løsningen for å kvitte seg med elver og bekker som forstyrret utbyggingsplaner i byer og tettsteder, var i mange år grei:

Skred og flom kommer ofte uanmeldt

At været blir stadig voldsommere og mer uforutsigbart, er alle enige om.
Flere nyheter
Bla opp