Sandfang reduserer miljøgiftene

Sandfang kan fjerne nærmere 40 – 50 % av miljøgiftene i veivannet. Det viser ferske undersøkelser som også understreker at sandfang ofte vil være det eneste rensetrinnet for forurenset overvann fra veier, før vannet slippes ut i nærmeste sårbare bekk eller vassdrag.

I Norge fins det mellom 100 000 og 200 000 gatesandfang. De representerer en investering i størrelsesorden 10 000 millioner kr. Sandfang anlegges normalt ikke for å rense overvann, men først og fremst for å hindre tilstopping av de avløpsledningene som får tilført overvann fra gater og veier. Tilstopping kan også føre til redusert hydraulisk kapasitet i ledningsnettet som igjen kan føre til vannskader. Et sandfang bør ideelt tømmes når ca. 50 % av lagringsvolumet er oppfylt.

Det er behov for å finne enkle driftsikre løsninger som kan gi en enda bedre renseeffekt i sandfangene, og dette var tema for et nylig fagtreff i Norsk vannforening. Foredragene derfra kan du laste ned fra nettsidene til Norsk vannforening.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har pålagt kommunen å foreta en registrering av kommunens sandfangkummer, utarbeide rutiner og frekvens på tømming basert på risikovurderinger og igangsette regelmessig tømming av disse. Disse tiltakene måtte være gjennomført innen 15. juni 2018, med hjemmel i Forurensningsloven § 7 fjerde ledd (plikt til å unngå forurensning) og § 24 første ledd (drift og vedlikehold av avløpsanlegg).

Oddvar Lindholm

v/ prof. em. Oddvar Lindholm i Oval

Senioringeniør Simon Haraldsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus viste på Fagtreffmøtet at kommunene i hans fylke var godt i gang med å etterkomme kravene.

 

Sandfang anlegges normalt ikke for å rense overvann, men først og fremst for å hindre tilstopping av de avløpsledningene som får tilført overvann fra gater og veier.

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp