Overflatevann bør håndteres på overflaten

ACO på scenen
ACO er en velrennomert aktør innen norsk VA og ble tildelt pris for sin stand under årets Arctic Entrepreneur messe.

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

over hele Verden og har hovedkontor for Norgesavdelingen i Oslo, med salgsrepresentanter på Østlandet, Bergen og i Trondheim. Som spesialister på bl.a. overvannsbehandling har bedriftens ansatte nok å henge fingrene i. De møtte selvsagt opp på messa Arctic Entrepreneur og ble tildelt pris for standen de hadde rigget opp

Pokal

ACO vant prisen for beste stand

– Overvann er nøkkelordet i dagens VA- og miljøkretser.  Og det kan vi i stor grad takke klimautviklingen for. Tidligere var avløp og overvann noe man ikke tenkte så mye på før flom og vannskader var et faktum. Nå er dette temaer allerede tidlig på tegnebrettet, forteller Kjell Pedersen som er distriktssjef for Aco på Østlandet.

– Entreprenører og konsulenter tar overvannsproblematikken seriøst, og vi får stadig oftere lov til å være med helt fra starten på et prosjekt. Vi bistår konsulenter i alt fra store nybygg ti garasjeanlegg, veier og gater, torg og uteplasser og fordrøyningsanlegg. Vi gir råd om dimensjonering og planlegging av systemene og følger arbeidsprosessene til anleggene står ferdige. Dette er aktuelle problemstillinger for stadig flere av våre oppdragsgivere. Vi ser i dag at enkelte byggherrer finner løsninger på overvannskravene ved gå så langt at de leier tomt fra naboene for å etablere fordrøyningsanlegg for et nybygg om man ikke selv har plass på egen tomt eller egnede grunnforhold. Nå må man akseptere at man selv har ansvar for avrenningen fra eget område – det nytter ikke lenger å kjøre eget overvann ned i overbelastede kollektive avløpsrør.

Et helt ferskt prosjekt med bruk av ny teknologi og nye produkter vil du selv kunne studere når det nye Nasjonalmuseet åpner. Der har Aco vært med og levert overvannsprodukter. Noen ganger er poenget at man må fjerne overvann allerede på overflaten – ikke kjøre det ned i bakken. Aco har produkter og systemer ikke bare innenfor overflatevann, men også hva angår tradisjonelle avløpssystemer. De kan levere renner, fordrøyningsmagasiner, store overvannstanker, oljeutskillere, pumpestasjoner og VA-rør dersom det er de riktige produktene å bruke.

Aco er et gammelt tysk selskap med i alt nærmere 5000 ansatte spredt over hele Europa. I Norge har bedriften vært i mange år og er et velkjent navn i bransjen.

– Vi ser at det vil bli en kraftig vekst i markedet for alternative behandlingssystemer for overvann i årene fremover. Man kan bare ta for seg miljøforskernes prognoser som spår at styrtregn og annen nedbør vil øke med så mye som 35-50% frem mot århundreskiftet. Og i Norge har vi allerede store problemer med dagens nedbørsvolum!

Se flere aktuelle saker

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.

Ny direktør i Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt ny direktør

Overflatevann bør håndteres på overflaten

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

Omfattende tiltak mot overvann?

Norges offentlige utredninger anbefaler omfattende tiltak mot overvann

Arctic Entrepreneur 2019

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.
Flere nyheter
Bla opp