Kraftsenter for hele VA-bransjen

Kompetansesenteret
Senteret leier tomt ved siden av Universitetet på Ås og om alt går etter planen, settes spaden i jorda allerede om et par år.

En gang i 2019/2020 settes spaden i jorda på en tomt ved Universitetet i Ås.

Der skal Norges nye kompetansesenter for hele VA-bransjen bygges. Norge har et VA-ledningsnett med en gjenskaffelsesverdi over 1340 milliarder kroner. Nå har vi et etterslep på vedlikehold og oppgradering som vil kreve årlige investeringer i milliardklassen hvert eneste år frem til 2040, forklarer Sigurd Grande som er avdelingsdirektør i Oslo VAV og som har ledet styringsgruppen som forleden kunne presentere planene for landets nye «Nasjonalt Kompetansesenter for Vann- og Avløpsinfrastruktur».

Sigurd Grande

Sigurd Grande fra Oslo VAV har ledet styringsgruppen under forprosjekteringen av det nye Senteret.

Hele verdikjeden satser

– Skal vi makte den jobben som ligger foran oss, er det helt nødvendig at hele næringen går sammen om å bygge høyere kompetanse hos de som i dag arbeider i alle ledd i verdikjeden – og at vi tilrettelegger for en hardt tiltrengt rekruttering av dyktige nye medarbeidere. Det er her det nye Kompetansesenteret får en avgjørende rolle.

Styringsgruppen for det nye senteret kunne forleden invitere til informasjonsmøte om planene for senteret, og det ble arrangert ved Universitetet på Ås (NMBU). På en tomt rett ved universitetet skal senteret bygges og NMBU vil delta med å tilrettelegge undervisning og aktiviteter når senteret står klart. Universitetet har lenge hatt høy kompetanse på VA og har dyktige lærekrefter senteret vil ha bruk for.

Øvingsfelt og opplæringssenter

Senteret vil bestå av et øvingsfelt der et omfattende ledningsnett vil bli lagt, og øvingsområdet tilrettelegges slik at det vil kunne foregå praktisk opplæring og trening «i felten». I tilknytning til selve anleggsområdet blir det oppført bygninger som skal romme undervisningsrom og fremvisningsrom for produktleverandører.

Forspillet til senter prosjektet startet egentlig i 2008 da RIN – Rørinspeksjonen i Norge – trengte et øvingsfelt og kontaktet Universitetet på Ås. Norsk Vann ble etter hvert koplet inn, og har organisert satsningen siden 2014.

Læresenter for hele Norge

Planene har fått god mottakelse i regjeringen – så god at forprosjektet til Senteret ble tildelt 17,5 millioner kroner over Statsbudsjettet i 2017, som kommer i tillegg til 2,5 mill. som ble bevilget i fjor.

– For å fullfinansiere prosjektet trenger vi nå 15 millioner kroner som bransjen selv må trå til med. Dette tror vi skal gå greit, for entusiasmen vi møter, er svært gledelig, mener Grande.

– Senteret vil få en viktig rolle for hele landet som et sentralt lærested – noe vi ikke har i dag.

Med 400 kommuner, hvorav mange små, samt en entreprenør og leverandørbransje spredt på mange små aktører, trengs det et kraftsenter der alle i bransjen kan hente kompetanse og kunnskaper som trengs for å rehabilitere ledningsnettet vårt i årene som kommer.

 

 


Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp