Kraftsenter for hele VA-bransjen

Kompetansesenteret
Senteret leier tomt ved siden av Universitetet på Ås og om alt går etter planen, settes spaden i jorda allerede om et par år.

En gang i 2019/2020 settes spaden i jorda på en tomt ved Universitetet i Ås.

Der skal Norges nye kompetansesenter for hele VA-bransjen bygges. Norge har et VA-ledningsnett med en gjenskaffelsesverdi over 1340 milliarder kroner. Nå har vi et etterslep på vedlikehold og oppgradering som vil kreve årlige investeringer i milliardklassen hvert eneste år frem til 2040, forklarer Sigurd Grande som er avdelingsdirektør i Oslo VAV og som har ledet styringsgruppen som forleden kunne presentere planene for landets nye «Nasjonalt Kompetansesenter for Vann- og Avløpsinfrastruktur».

Sigurd Grande

Sigurd Grande fra Oslo VAV har ledet styringsgruppen under forprosjekteringen av det nye Senteret.

Hele verdikjeden satser

– Skal vi makte den jobben som ligger foran oss, er det helt nødvendig at hele næringen går sammen om å bygge høyere kompetanse hos de som i dag arbeider i alle ledd i verdikjeden – og at vi tilrettelegger for en hardt tiltrengt rekruttering av dyktige nye medarbeidere. Det er her det nye Kompetansesenteret får en avgjørende rolle.

Styringsgruppen for det nye senteret kunne forleden invitere til informasjonsmøte om planene for senteret, og det ble arrangert ved Universitetet på Ås (NMBU). På en tomt rett ved universitetet skal senteret bygges og NMBU vil delta med å tilrettelegge undervisning og aktiviteter når senteret står klart. Universitetet har lenge hatt høy kompetanse på VA og har dyktige lærekrefter senteret vil ha bruk for.

Øvingsfelt og opplæringssenter

Senteret vil bestå av et øvingsfelt der et omfattende ledningsnett vil bli lagt, og øvingsområdet tilrettelegges slik at det vil kunne foregå praktisk opplæring og trening «i felten». I tilknytning til selve anleggsområdet blir det oppført bygninger som skal romme undervisningsrom og fremvisningsrom for produktleverandører.

Forspillet til senter prosjektet startet egentlig i 2008 da RIN – Rørinspeksjonen i Norge – trengte et øvingsfelt og kontaktet Universitetet på Ås. Norsk Vann ble etter hvert koplet inn, og har organisert satsningen siden 2014.

Læresenter for hele Norge

Planene har fått god mottakelse i regjeringen – så god at forprosjektet til Senteret ble tildelt 17,5 millioner kroner over Statsbudsjettet i 2017, som kommer i tillegg til 2,5 mill. som ble bevilget i fjor.

– For å fullfinansiere prosjektet trenger vi nå 15 millioner kroner som bransjen selv må trå til med. Dette tror vi skal gå greit, for entusiasmen vi møter, er svært gledelig, mener Grande.

– Senteret vil få en viktig rolle for hele landet som et sentralt lærested – noe vi ikke har i dag.

Med 400 kommuner, hvorav mange små, samt en entreprenør og leverandørbransje spredt på mange små aktører, trengs det et kraftsenter der alle i bransjen kan hente kompetanse og kunnskaper som trengs for å rehabilitere ledningsnettet vårt i årene som kommer.

 

 


Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp