Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Snø smelter i fjellene
Vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.

Det eneste sted vi finner store snømengder, er i Troms det er store snømengder i hele fylket og man bør være litt OBS – spesielt dersom snøsmeltingen kommer samtidig med større nedbørsmengder. Vi holder et ekstra øye med Målselvvassdraget! Ellers ser det ikke ut som vi står overfor noen ekstra store utfordringer. Det som kan skape litt usikkerhet, er dersom vi får store lokale nedbørsmengder, men slik er det jo alltid.

Vi anbefaler alle om å lete frem vårt varslingssted for naturfarer på nettstedet

abonner.varsom.no

Dette varslingsstedet oppdateres fortløpende og abonnementet er gratis!

Se flere aktuelle saker

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.

Folkehelsemeldinga er presentert for Stortinget!

Forleden kunne Stortinget få presentert en omfattende, drøyt 90 siders melding om «den norske folkehelsa».

Program for teknologiutvikling i vannbransjen må realiseres

Norsk vann om Folkehelsemeldinga: Program for teknologiutvikling i vannbransjen må realiseres.
Flere nyheter
Bla opp