Hvordan står det til med grunnvannet i din kommune?

Tomme magasiner, grunnvannsproblem
I år er det tegn som tyder på at grunnvannsproblemene vil bli større enn noen gang og Meteorologisk Institutt gikk tidlig ut med varsler om dette.

De fleste av landets 3000 vannforsyningssystemer får drikkevann fra sjøer og elver, men en god del kommuner er avhengig av grunnvann for å dekke innbyggernes behov.

I fjor sommer fikk landets vannforsyningskapasitet en alvorlig test da tropisk varme og langvarig tørke førte til vannmangel med tomme magasiner og vannrasjonering i utsatte områder. Grunnvannet sank til skremmende nivåer og påvirket ikke bare de kommuner som har grunnvann som hovedvannkilde, men også vannstanden i drikkevannsmagasinene.

I år er det tegn som tyder på at grunnvannsproblemene vil bli større enn noen gang og Meteorologisk Institutt gikk tidlig ut med varsler om dette. April måned i år er den nest varmeste som er målt etter 1900 med en temperatur 3,3 grader over normalen – bare 2011 har vært varmere med temperatur 4 grader over normal. April ble også notert som den nest tørreste siden 1900  – bare i 1918 er det notert en tørrere april måned.

Tørrest var det i Otta, Skjåk og Bråtå, I Aurland og i Kautokeino.

Den tørre og varme april gir varsel til de kommuner som hadde problemer med drikkevannet i fjor sommer. Når vi samtidig vet at svært mange kommuner ikke har tilfredsstillende løsninger for reservevannkilder, er april et signal om at svært mange av landets kommuner bør få fortgang i drikkevannsplanleggingen.

Se flere aktuelle saker

Folkehelsemeldinga er presentert for Stortinget!

Forleden kunne Stortinget få presentert en omfattende, drøyt 90 siders melding om «den norske folkehelsa».

Program for teknologiutvikling i vannbransjen må realiseres

Norsk vann om Folkehelsemeldinga: Program for teknologiutvikling i vannbransjen må realiseres.

VA-bransjen får et nytt fagbrev: Anleggsrørlegger

I dag finnes det ingen utdanning for VA-rørlegging. Riktig nok tilbys det ADK1-opplæring, men det mangler en offentlig utdanning.

Hvordan står det til med grunnvannet i din kommune?

De fleste av landets 3000 vannforsyningssystemer får drikkevann fra sjøer og elver, men en god del kommuner er avhengig av grunnvann for å dekke innbyggernes behov.

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?
Flere nyheter
Bla opp