Hvordan står det til med grunnvannet i din kommune?

Tomme magasiner, grunnvannsproblem
I år er det tegn som tyder på at grunnvannsproblemene vil bli større enn noen gang og Meteorologisk Institutt gikk tidlig ut med varsler om dette.

De fleste av landets 3000 vannforsyningssystemer får drikkevann fra sjøer og elver, men en god del kommuner er avhengig av grunnvann for å dekke innbyggernes behov.

I fjor sommer fikk landets vannforsyningskapasitet en alvorlig test da tropisk varme og langvarig tørke førte til vannmangel med tomme magasiner og vannrasjonering i utsatte områder. Grunnvannet sank til skremmende nivåer og påvirket ikke bare de kommuner som har grunnvann som hovedvannkilde, men også vannstanden i drikkevannsmagasinene.

I år er det tegn som tyder på at grunnvannsproblemene vil bli større enn noen gang og Meteorologisk Institutt gikk tidlig ut med varsler om dette. April måned i år er den nest varmeste som er målt etter 1900 med en temperatur 3,3 grader over normalen – bare 2011 har vært varmere med temperatur 4 grader over normal. April ble også notert som den nest tørreste siden 1900  – bare i 1918 er det notert en tørrere april måned.

Tørrest var det i Otta, Skjåk og Bråtå, I Aurland og i Kautokeino.

Den tørre og varme april gir varsel til de kommuner som hadde problemer med drikkevannet i fjor sommer. Når vi samtidig vet at svært mange kommuner ikke har tilfredsstillende løsninger for reservevannkilder, er april et signal om at svært mange av landets kommuner bør få fortgang i drikkevannsplanleggingen.

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp