Fra flom til tørke

Otto Kaurin Nilsen
VA-leder Otto Nilsen inspiserer vannkilden Ingersvann der det i skrivende stund mangler 5-6 meter vannhøyde. Nilsen har trukket i regnfrakk for anledningen, men det skal mer til enn en liten sommerskur for å sikre drikkevannet utover høsten. (Foto: Dag Folkestad, Askøy Kommune)

VA-situasjonen i Norge: fra flom og oversvømmelse til tørke og vannmangel

– Da vi utpå forsommeren skjønte hvilken vei det bar, startet vi straks planlegging for å knytte oss opp til en ny vannkilde. Så om ikke veldig mange uker, får vi rør fra Askevatnet til Ingersvann – i tillegg til de kildene vi i dag har i Ingersvann og Kleppevatn. Forteller Otto Kaurin Nilsen som er leder for VA-drift i Askøy kommune utenfor Bergen.

Og Nilsen trenger hver eneste dråpe han kan få tak i til de 23000 innbyggerne i kommunen som nå hverken får vaske biler, vanne plener eller noe annet enn akkurat det som må til for matlaging og klesvask. I Ingersvann mangler 5-6 meter med vann i bassenget og en liten sommerskur gir i beste fall noen få millimeter høyere vannstand.

Askøy kommune har reagert raskt på klimaendringer og manglende drikkevann og det er etablert en egen «Kriseledelse» som overvåker situasjonen og gir informasjon til kommunens innbyggere på kommunens hjemmeside med tekst og video.

– Vi har heldigvis mange kreative og positive medarbeidere i VA-avdelingen og ellers i kommunen. Den ekstreme mangelen på drikkevann var egentlig noe vi ikke hadde forventet på våre kanter, men vi var rimelig raske med å få entreprenører på banen og pristilbud på plass slik at vi kunne sette i gang tiltak. Men den klimautviklingen vi har sett senere år har vi lært at vi må kunne snu oss kjapt!

Ved påsketider gruet alle i VA-bransjen for de flommasser og de oversvømmelser vi ville bli utsatt for når de voldsomme snømassene fra en spesielt nedbørsrik vinter ville smelte og sprenge elveløp og rørnett over hele landet.

I stedet fikk vi den tørreste og varmeste sommer på mer enn 100 år. Med uttørkede drikkevannskilder, elver og bekker, skogbranner og katastrofe for landbruket med tørre åkere og nødslakt av besetning.

Landets VA-nett kom nok stort sett gjennom vår og sommer uten påkjenninger. Men i mange kommuner ble vannmangel og sviktende drikkevannsleveranser et akutt problem – ikke minst for landbruket. Men hva blir langtidseffektene av dette ekstremværet? Og når og hvordan kommer regningen til kommunene og til VA-bransjen?

 

PS: Media meldte 22. august at en vanndemning i Åsane ovenfor Bergen hadde revnet på grunn av ekstrem nedbør. 40 hjem måtte evakueres. Avstanden fra Bergen til Askøy er under 3 mil. I VA-bransjen bør vi altså ha både en plan A og en plan B.

Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp