Danmark vant

Danmark vant
Danmark vant

«Det nordiske fremmedvannsmesterskapet»
– Norge kom ikke på pallen

Kristin Jenssen Sola

Kristin Jenssen Sola, VA-avdelingen i Asker Kommune

I forbindelse med en doktoravhandling har Kristin Jenssen Sola i  VA-avdelingen i Asker kommune sammenlignet Norges

innslipp av fremmedvann i rørsystemene med tilsvarende tall for Sverige, Danmark og Finland. Resultatet er ikke så bra:

 • De undersøkte anleggene i Norge slipper inn 68% fremmedvann.
 • I Sverige utgjør fremmedvannet i rørsystemene 46%
 • I Finland er snittverdien for fremmedvann 41%
 • I Danmark er snittverdien for fremmedvann 33%

Vi kan slå fast at alle nordiske land har en stor jobb å gjøre med å redusere innslipp av fremmedvann i rørsystemene, men at Norges behov er i særklasse…dobbelt så stort innslipp som i Danmark!

Kristin Solas undersøkelser tar sikte på å analysere utviklingen i fremmedvann de siste 8-10 årene. Og alle i VA-bransjen kjenner konsekvensene av fremmedvann: Økt pumping, økt belastning av renseanleggene, fare for kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp. For å nevne noe. Ulempene ved overvannsinnslipp varierer fra sted til sted, men i de aller fleste tilfeller er ulempene store og kostbare.

Kommuner som jobber med å redusere overvannsinnslippene, kan med fordel ta for seg:

 • Drikkevannslekkasjer som renner inn i avløpsrørene
 • Grunnvannsinnsig til ledningene (infiltrasjon)
 • Vann fra drensledningene under bygninger
 • Feilkoplinger til spillvannsledningen i separasjonssystemet
 • Regnvann og snøsmelting
 • Sjøvannsinnlekking
 • Bekkelukninger som er tilkoplet avløpsnettet
 • Lekkasjer fra sanitære installasjoner

…bare for å ta noen av de viktigste og vanligste.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har satt et mål for kommunene:

Et mål for fremmedvannsandeler at den ikke overstiger 30% av totalt vann tilført renseanlegget. En fremmedvannsandel over dette tilsier tiltak. Samtlige renseanlegg i Oslo og Akershus har en fremmedvannsandel som er langt høyere enn 30%.

Dette temaet er grundig belyst bl.a. i Miljøblad nr. 123 fra 2017 som du kan få tilsendt fra Ovals Oddvar Lindholm. Ta kontakt med Ovals redaksjon!

Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp