Danmark vant

Danmark vant
Danmark vant

«Det nordiske fremmedvannsmesterskapet»
– Norge kom ikke på pallen

Kristin Jenssen Sola

Kristin Jenssen Sola, VA-avdelingen i Asker Kommune

I forbindelse med en doktoravhandling har Kristin Jenssen Sola i  VA-avdelingen i Asker kommune sammenlignet Norges

innslipp av fremmedvann i rørsystemene med tilsvarende tall for Sverige, Danmark og Finland. Resultatet er ikke så bra:

 • De undersøkte anleggene i Norge slipper inn 68% fremmedvann.
 • I Sverige utgjør fremmedvannet i rørsystemene 46%
 • I Finland er snittverdien for fremmedvann 41%
 • I Danmark er snittverdien for fremmedvann 33%

Vi kan slå fast at alle nordiske land har en stor jobb å gjøre med å redusere innslipp av fremmedvann i rørsystemene, men at Norges behov er i særklasse…dobbelt så stort innslipp som i Danmark!

Kristin Solas undersøkelser tar sikte på å analysere utviklingen i fremmedvann de siste 8-10 årene. Og alle i VA-bransjen kjenner konsekvensene av fremmedvann: Økt pumping, økt belastning av renseanleggene, fare for kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp. For å nevne noe. Ulempene ved overvannsinnslipp varierer fra sted til sted, men i de aller fleste tilfeller er ulempene store og kostbare.

Kommuner som jobber med å redusere overvannsinnslippene, kan med fordel ta for seg:

 • Drikkevannslekkasjer som renner inn i avløpsrørene
 • Grunnvannsinnsig til ledningene (infiltrasjon)
 • Vann fra drensledningene under bygninger
 • Feilkoplinger til spillvannsledningen i separasjonssystemet
 • Regnvann og snøsmelting
 • Sjøvannsinnlekking
 • Bekkelukninger som er tilkoplet avløpsnettet
 • Lekkasjer fra sanitære installasjoner

…bare for å ta noen av de viktigste og vanligste.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har satt et mål for kommunene:

Et mål for fremmedvannsandeler at den ikke overstiger 30% av totalt vann tilført renseanlegget. En fremmedvannsandel over dette tilsier tiltak. Samtlige renseanlegg i Oslo og Akershus har en fremmedvannsandel som er langt høyere enn 30%.

Dette temaet er grundig belyst bl.a. i Miljøblad nr. 123 fra 2017 som du kan få tilsendt fra Ovals Oddvar Lindholm. Ta kontakt med Ovals redaksjon!

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp