Danmark vant

Danmark vant
Danmark vant

«Det nordiske fremmedvannsmesterskapet»
– Norge kom ikke på pallen

Kristin Jenssen Sola

Kristin Jenssen Sola, VA-avdelingen i Asker Kommune

I forbindelse med en doktoravhandling har Kristin Jenssen Sola i  VA-avdelingen i Asker kommune sammenlignet Norges

innslipp av fremmedvann i rørsystemene med tilsvarende tall for Sverige, Danmark og Finland. Resultatet er ikke så bra:

 • De undersøkte anleggene i Norge slipper inn 68% fremmedvann.
 • I Sverige utgjør fremmedvannet i rørsystemene 46%
 • I Finland er snittverdien for fremmedvann 41%
 • I Danmark er snittverdien for fremmedvann 33%

Vi kan slå fast at alle nordiske land har en stor jobb å gjøre med å redusere innslipp av fremmedvann i rørsystemene, men at Norges behov er i særklasse…dobbelt så stort innslipp som i Danmark!

Kristin Solas undersøkelser tar sikte på å analysere utviklingen i fremmedvann de siste 8-10 årene. Og alle i VA-bransjen kjenner konsekvensene av fremmedvann: Økt pumping, økt belastning av renseanleggene, fare for kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp. For å nevne noe. Ulempene ved overvannsinnslipp varierer fra sted til sted, men i de aller fleste tilfeller er ulempene store og kostbare.

Kommuner som jobber med å redusere overvannsinnslippene, kan med fordel ta for seg:

 • Drikkevannslekkasjer som renner inn i avløpsrørene
 • Grunnvannsinnsig til ledningene (infiltrasjon)
 • Vann fra drensledningene under bygninger
 • Feilkoplinger til spillvannsledningen i separasjonssystemet
 • Regnvann og snøsmelting
 • Sjøvannsinnlekking
 • Bekkelukninger som er tilkoplet avløpsnettet
 • Lekkasjer fra sanitære installasjoner

…bare for å ta noen av de viktigste og vanligste.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har satt et mål for kommunene:

Et mål for fremmedvannsandeler at den ikke overstiger 30% av totalt vann tilført renseanlegget. En fremmedvannsandel over dette tilsier tiltak. Samtlige renseanlegg i Oslo og Akershus har en fremmedvannsandel som er langt høyere enn 30%.

Dette temaet er grundig belyst bl.a. i Miljøblad nr. 123 fra 2017 som du kan få tilsendt fra Ovals Oddvar Lindholm. Ta kontakt med Ovals redaksjon!

Se flere aktuelle saker

Ny direktør i Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt ny direktør

Overflatevann bør håndteres på overflaten

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

Omfattende tiltak mot overvann?

Norges offentlige utredninger anbefaler omfattende tiltak mot overvann

Arctic Entrepreneur 2019

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.

«Frida» fikk flom inn på kommuneplanene

Standard-løsningen for å kvitte seg med elver og bekker som forstyrret utbyggingsplaner i byer og tettsteder, var i mange år grei:

Skred og flom kommer ofte uanmeldt

At været blir stadig voldsommere og mer uforutsigbart, er alle enige om.
Flere nyheter
Bla opp