Arctic Entrepreneur 2019

Full messehall og 1673 fremmøtte deltakere - en ny rekord for Arctic-arrangementet. (Foto: Andrè Berger, AT.no)

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.

MEF-sjef Julie Brodtkorp

MEF-sjef Julie Brodtkorb kunne by på flesk og duppe i pakt med Arctic-tradisjonene. (Foto: Andrè Berger, AT.no)

Arctic-messa er årets viktigste samlingspunkt for anleggs- og avfallsbransjen og i år møtte 1673 deltakere frem for å besøke de 113 stands som var satt opp i den fullstappede hallen og for å treffe bransje- venner og kolleger fra hele landet. I år ble arrangementet besøkt av 1673 deltakere (en ny rekord!) som i tillegg til selve utstillingen kunne følge foredrag og korte seminarer på ulike faglige tema. Arrangementet er delt i tre faglige deler: En Samferdselsdag, en til VA og bransje og en Sprengningsdag.

MEF er organisasjonen til mer enn 2000 medlemsbedrifter med i alt rundt 3000 arbeidstakere og en samlet omsetning på rundt 80 milliarder kroner.

– Det faglige innholdet i Arctic-arrangementet er selvsagt det overordnede for messa, men nesten like viktig er det sosiale som ligger i å møte kollegaer og venner. Hvor sterkt betydning det sosiale og tradisjonene ved messa er, fant jeg ut i fjor som ny og fersk MEF-sjef, forteller Julie Brodtkorb.

– Jeg tok sjansen på å forandre den tradisjonelle menyen for festarrangementet og droppet flesk og duppe som hovedrett. Det falt ikke i god jord og i år var flesk og duppe på plass igjen!

Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp