Arctic Entrepreneur 2019

Full messehall og 1673 fremmøtte deltakere - en ny rekord for Arctic-arrangementet. (Foto: Andrè Berger, AT.no)

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.

MEF-sjef Julie Brodtkorp

MEF-sjef Julie Brodtkorb kunne by på flesk og duppe i pakt med Arctic-tradisjonene. (Foto: Andrè Berger, AT.no)

Arctic-messa er årets viktigste samlingspunkt for anleggs- og avfallsbransjen og i år møtte 1673 deltakere frem for å besøke de 113 stands som var satt opp i den fullstappede hallen og for å treffe bransje- venner og kolleger fra hele landet. I år ble arrangementet besøkt av 1673 deltakere (en ny rekord!) som i tillegg til selve utstillingen kunne følge foredrag og korte seminarer på ulike faglige tema. Arrangementet er delt i tre faglige deler: En Samferdselsdag, en til VA og bransje og en Sprengningsdag.

MEF er organisasjonen til mer enn 2000 medlemsbedrifter med i alt rundt 3000 arbeidstakere og en samlet omsetning på rundt 80 milliarder kroner.

– Det faglige innholdet i Arctic-arrangementet er selvsagt det overordnede for messa, men nesten like viktig er det sosiale som ligger i å møte kollegaer og venner. Hvor sterkt betydning det sosiale og tradisjonene ved messa er, fant jeg ut i fjor som ny og fersk MEF-sjef, forteller Julie Brodtkorb.

– Jeg tok sjansen på å forandre den tradisjonelle menyen for festarrangementet og droppet flesk og duppe som hovedrett. Det falt ikke i god jord og i år var flesk og duppe på plass igjen!

Se flere aktuelle saker

Ny direktør i Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt ny direktør

Overflatevann bør håndteres på overflaten

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

Omfattende tiltak mot overvann?

Norges offentlige utredninger anbefaler omfattende tiltak mot overvann

Arctic Entrepreneur 2019

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.

«Frida» fikk flom inn på kommuneplanene

Standard-løsningen for å kvitte seg med elver og bekker som forstyrret utbyggingsplaner i byer og tettsteder, var i mange år grei:

Skred og flom kommer ofte uanmeldt

At været blir stadig voldsommere og mer uforutsigbart, er alle enige om.
Flere nyheter
Bla opp